Terms Celebrity Fitness

ID
terms-celebrity-fitness
Headline
เซเลบริตี้ ฟิตเนส
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

ส่วนลดและเงินคืน

คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่เซเลบริตี้ ฟิตเนสทุกสาขา โดยแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คู่กับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก คุณจะต้องกรอกใบสมัครสมาชิก ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และถ่ายรูปเพื่อทำบัตรสมาชิกเซเลบริตี้ ฟิตเนส ส่วนลดและเงินคืนตามสถานะ ใช้ได้เฉพาะกับการทำสัญญาใหม่ของเซเลบริตี้ ฟิตเนส แบบราย 12 เดือน โดยคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่เซเลบริตี้ ฟิตเนส ด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น คุณสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนหรือชำระเต็มจำนวนล่วงหน้าเพียงครั้งเดียว หลังครบกำหนดสัญญา 12 เดือนแรก คุณสามารถเลือกต่ออายุสัญญา 12 เดือน หรือทำสัญญาแบบรายเดือนก็ได้ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้สามารถสมัครสมาชิกเซเลบริตี้ ฟิตเนส ภายใต้สัญญาแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้สูงสุดเพียง 1 สิทธิ์ และจะต้องสมัครด้วยชื่อของสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถนำไปใช้ได้ เฉพาะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่สมัครสมาชิกเซเลบริตี้ ฟิตเนส ภายใต้สัญญาแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด และเงินคืนตามสถานะ ส่วนลดและเงินคืน คำนวณจากค่าสมาชิกก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คุณต้องมีสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่รับส่วนลด และเงินคืน เงินคืนจะถูกคำนวณจากสถานะไวทัลลิตี้ ณ วันที่ 25 ของเดือนที่มีสิทธิ์ และจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หรือวันทำการถัดไปหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในกรณีที่คุณเริ่มสมัครเป็นสมาชิกเซเลบริตี้ ฟิตเนสหลังวันที่ 20 ของเดือน คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินคืนตามสถานะฯ ในเดือนแรก หากสถานะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ของคุณไม่มีผลบังคับใช้ สิทธิส่วนลดและเงินคืนตามสถานะของแพ็กเกจเอไอเอ ฟูล แอคเซส พริวิเลจ จะสิ้นสุดลงทันที คุณยังคงสามารถรักษาสถานะสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ทไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะไม่ได้รับสิทธิส่วนลดและเงินคืนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไม่มีส่วนลดสำหรับค่าธรรมเนียมการฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคล

สำหรับสมาชิกเซเลบริตี้ ฟิตเนสเดิม:

กรณีที่คุณมีสัญญาเซเลบริตี้ ฟิตเนส อื่นที่มีผลบังคับใช้อยู่ คุณต้องรอให้สัญญาสมาชิกฉบับปัจจุบันของคุณสิ้นสุดลงก่อนจึงสามารถทำสัญญาเอไอเอ ไวทัลลิตี้ฉบับใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรับคะแนนจากการออกกำลังกายได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ฟิตเนส เฟิรส์ท พร้อมแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คุณจะเริ่มได้รับคะแนนไวทัลลิตี้ภายใน 7 วัน หลังการผูกข้อมูลบัญชีสมาชิก

การสะสมคะแนนไวทัลลิตี้

รับ 100 คะแนนทุกวันที่คุณออกกำลังกายที่ เซเลบริตี้ ฟิตเนส ไม่ว่าคุณจะเข้าใช้บริการกี่ครั้งก็ตามภายในหนึ่งวัน สะสมคะแนนจากการออกกำลังกายสูงสุด 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิก โดยคุณจะได้รับคะแนนจากกิจกรรมที่ได้สูงสุดในแต่ละวันเพียง 1 กิจกรรม ระหว่าง
 1. ออกกำลังกาย (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
 2. ฟิตเนสที่ร่วมโครงการ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
 3. กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน (สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน)
คะแนนไวทัลลิตี้จะปรากฎในรายงานสรุปคะแนนของคุณภายใน 7 วัน กรณีผิดเงื่อนไขการชำระค่าสมาชิก เช่น เซเลบริตี้ ฟิตเนส ไม่สามารถเรียกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตประจำเดือนได้ หากคุณได้รับผ่อนผันให้เข้าใช้บริการที่เซเลบริตี้ ฟิตเนส การเข้าใช้บริการในครั้งนั้น จะไม่รวมในเงื่อนไขการรับคะแนนและการรับเงินคืนของเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Content
Last Update Time

Terms AIA

ID
terms-aia-premium
Headline
ส่วนลดเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

สิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

เบี้ยแรกเข้าสูงสุด 10%
 • รับส่วนลดเบี้ยแรกเข้าสูงสุด 10% จากแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ.
เบี้ยแรกเข้าพิเศษ 5%
 • รับส่วนลดเบี้ยแรกเข้าพิเศษเพิ่ม 5% เมื่อมีแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบในฉบับเดียวกัน (เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น)
สูงสุด 25%
 • รับส่วนลดสูงสุด 25% ขึ้นอยู่กับสถานะไวทัลลิตี้และแบบประกันที่คุณเลือก
โบนัสสุขภาพสูงสุด 18%
 • โบนัสสุขภาพสูงสุด 18% ทุกๆ 3 ปี จากแบบประกัน AIA Life Protector 70 และ 80 ขึ้นอยู่กับสถานะไวทัลลิตี้ในแต่ละปี

ข้อควรรู้

 • ส่วนลดเบี้ยแรกเข้า คำนวณจากเบี้ยมาตรฐาน ไม่รวมถึงเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มจากเบี้ยมาตรฐาน ของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ
 • ส่วนลดเบี้ยแรกเข้าพิเศษ ได้รับเฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น และคำนวณจากเบี้ยมาตรฐาน ไม่รวมถึงเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มจากเบี้ยมาตรฐาน ของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ
 • ในปีต่ออายุ ส่วนลดเบี้ยประกันอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับสถานะไวทัลลิตี้ ณ วันที่ครบกำหนดปีกรมธรรม์ หากสถานะสมาชิกของคุณปรับขึ้นหลังจากที่คุณได้รับใบแจ้งชำระเบี้ย เอไอเอ จะคืนเงินส่วนต่าง หลังจากที่ได้รับการชำระเบี้ยประกัน
Content
Last Update Time

Terms Absolute Gym

ID
terms-absolute-gym
Headline
แอ็บเซอลูท ยิม
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • คุณสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกแอ็บเซอลูทยิม ได้เพียง 1 สมาชิกในราคาส่วนลดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และ ต้องดำเนินการโดยใช้ชื่อของคุณ บุคคลอื่นไม่สามารถนำไปใช้ได้
 • ส่วนลดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ใช้ได้เฉพาะการสมัครสมาชิกใหม่ของ แอ็บเซอลูทยิม เท่านั้น
 • หากคุณเป็นสมาชิกเดิมของ แอ็บเซอลูทยิม คุณจะสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกโดยใช้อัตราที่มีส่วนลดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เมื่อสมาชิกที่มีอยู่เดิมสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขสัญญาปัจจุบันของสมาชิก
 • สมาชิกเดิมของ แอ็บเซอลูทยิม สามารถรับคะแนนการออกกำลังโดยทำการผูกบัญชีสมาชิกแอ็บเซอลูทยิม ที่มีอยู่เข้ากับบัญชีเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของแอ็บเซอลูทยิม พร้อมแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่มีการมอบส่วนลดให้กับค่าธรรมการฝึกออกกำลังส่วนบุคคล
 • รับ 100 คะแนนทุกวันที่คุณออกกำลังกายที่ แอ็บเซอลูทยิม ไม่ว่าคุณจะเข้าใช้บริการกี่ครั้งก็ตามภายในหนึ่งวัน
 • สะสมคะแนนจากการออกกำลังกายสูงสุด 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิก โดยคุณจะได้รับคะแนนจากกิจกรรมที่ได้สูงสุดในแต่ละวันเพียง 1 กิจกรรม
  1. ออกกำลังกาย (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
  2. ฟิตเนสที่ร่วมโครงการ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
  3. กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน (สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน)
 • คะแนนไวทัลลิตี้จะปรากฎในรายงานสรุปคะแนนของคุณภายใน 7 วัน
Content
Last Update Time

Terms Major

ID
terms-major-cineplex
Headline
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
Title
ข้อตกลงการใช้งาน
isHtml
true
HTML Content

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • คูปองส่วนลดนี้ฝช้ได้สำหรับที่นั่งราคาปกติเท่านั้น คุณสามารถเลือกที่นั่งราคาสูงกว่าได้ เช่น ที่นั่งฮันนีมูน และที่นั่งโอเปร่า โดยการชำระส่วนต่างของบัตรชมภาพยนตร์ดังกล่าว ยกเว้นภาพยนตร์ 4 มิติ (4DX) และภาพยนตร์ไอแม็กซ์ (IMAX)
 • การยกเลิกบัตรชมภาพยนตร์และการคืนเงินจะเป็นไปตามนโยบายของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
 • การใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
Content
Last Update Time

Terms Better Vision

ID
terms-better-vision
Headline
หอแว่น
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

สิทธิประโยชน์ เอไอเอ ไวทัลลิตี้

 • ตรวจวัดสายตาฟรี
 • รับส่วนลด 20% สำหรับกรอบแว่นตา เลนส์ และแว่นตากันแดด ที่ร้านหอแว่นทุกสาขา

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • ส่วนลดเอไอเอ ไวทัลลิตี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าราคาโปรโมชั่น
Content
Last Update Time

Terms Medix

ID
terms-medix
Headline
เมดิกซ์
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

เกี่ยวกับเมดิกซ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพทางการแพทย์ระดับโลก ด้วยบริการให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคลแก่ผู้ป่วยโรคร้ายแรงตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยจนถึงพักฟื้น มีเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขากว่า 4,000 คนทั่วโลก และมีเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำที่ได้มาตรฐานการรับรองกว่า 2,000 แห่ง บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดยเมดิกซ์
 • เข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำแขนงต่างๆ ทั่วโลก
 • ทบทวนประวัติและประเมินอาการเจ็บป่วย
 • ให้คำแนะนำทางการแพทย์จากผลการวินิจฉัยที่ได้รับจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
 • บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับการติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่ลูกค้าตกลงขอใช้บริการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะต้องมีสถานะโกลด์หรือแพลทินัม และมีแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รายเดี่ยว ณ วันที่รับบริการ
 • สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทเอไอเอและเมดิกซ์กำหนด ทั้งนี้เงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอบเขตการให้บริการจะเป็นไปตามที่เมดิกซ์กำหนด
 • บริการพิเศษบางรายการตามที่เมดิกซ์ระบุไว้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • เอไอเอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพส่วนบุคคลของลูกค้าแก่เมดิกซ์ก็ต่อเมื่อได้รับแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมและสละสิทธิในการรักษาความลับทางการแพทย์ (Service Acceptance Form) และแบบฟอร์มให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ (Confidentiality Waiver Form) ที่ลงนามโดยลูกค้าดังกล่าวแล้วเท่านั้น
 • กรุณาติดต่อเมดิกซ์เพื่อขอทราบรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับขอบเขตของการให้บริการ
Content
Last Update Time

Terms Medklinn

ID
terms-medklinn
Headline
เมดคลิน
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • รับส่วนลดสูงสุด 25% จากราคาปกติ เมื่อซื้อสินค้าเมดคลินที่เข้าร่วมรายการและใส่รหัสส่วนลดตามที่กำหนด
 • ส่วนลดนี้ใช้ซื้อสินค้าเมดคลิน ที่ร้านค้าปลีกหรือผ่านเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ได้.
 • รายการสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คุณต้องมีบัญชีของเมดคลิน เพื่อจะซื้อสินค้าเมดคลิน ออนไลน์และใช้ส่วนลดของเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Content
Last Update Time

Terms Grab

ID
terms-grab
Headline
แกร๊บ ฟู้ด
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 50 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ "พาร์ทเนอร์" เท่านั้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 • แกร็บ และ เอไอเอ[P1] ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บ และ เอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/
 • บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดยบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย)
Content
Last Update Time

Terms Tops

ID
terms-tops
Headline
ท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

สิทธิประโยชน์

 • อาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ส่วนลด 15% และคะแนนไวทัลลิตี้ ได้แก่ ผลไม้สด ผักสด ปลาสด ไข่สด ข้าวไม่ขัดสี และนมสดพาสเจอร์ไรส์สูตรพร่องมันเนย.
 • รับส่วนลดสูงสุด 300 บาทต่อเดือน จากยอดซื้อก่อนหักส่วนลด 2,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และรับส่วนลดสูงสุด 3,600 บาทต่อปี
 • รับ 1 คะแนน จากยอดซื้อทุกๆ 5 บาทก่อนหักส่วนลด สูงสุด 400 คะแนนต่อเดือน และสูงสุด 4,800 คะแนนต่อปี
 • คะแนนไวทัลลิตี้จะปรากฎในรายงานสรุปคะแนนของคุณภายใน 3 วันทำการ

แอคทีฟ รีวอร์ด

 • บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นี้ใช้ได้ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
 • บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นี้ใช้ซื้อสินค้าที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์,ท็อปส์และท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา
 • บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นี้ใช้ได้กับสินค้าราคาปกติและราคาโปรโมชั่น
 • บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการต่างๆ หรือเติมเงิน, สินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงินทุกประเภท,สินค้ากลุ่มสุรา, บุหรี่, สินค้าขายส่ง, ฟู้ดคอร์ท และสินค้าหรือบริการร้านค้าเช่า ที่จำหน่ายภายใต้บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอาเพรสโซ
 • บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Content
Last Update Time

Terms Fitness First

ID
terms-fitness-first
Headline
ฟิตเนส เฟิรส์ท
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

ส่วนลดและเงินคืน

คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ฟิตเนส เฟิรส์ททุกสาขา โดยแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คู่กับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก คุณจะต้องกรอกใบสมัครสมาชิก ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และถ่ายรูปเพื่อทำบัตรสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท ส่วนลด และเงินคืนตามสถานะของแพ็กเกจเอไอเอ ฟูล แอคเซส พริวิเลจ ใช้ได้เฉพาะกับการทำสัญญาใหม่ของ ฟิตเนส เฟิรส์ท แบบราย 12 เดือน โดยคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ฟิตเนส เฟิรส์ท ด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น คุณสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนหรือชำระเต็มจำนวนล่วงหน้าเพียงครั้งเดียว หลังครบกำหนดสัญญา 12 เดือนแรก คุณสามารถเลือกที่จะต่ออายุสัญญา 12 เดือน หรือทำสัญญาแบบรายเดือนก็ได้ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้สามารถสมัครสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท ภายใต้สัญญาแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้สูงสุดเพียง 1 สิทธิ์ และจะต้องสมัครด้วยชื่อของสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถนำไปใช้ได้ เฉพาะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่สมัครสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท ภายใต้สัญญาแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดและเงินคืนตามสถานะของแพ็กเกจเอไอเอ ฟูล แอคเซส พริวิเลจตามเงื่อนไข ส่วนลดและเงินคืน คำนวณจากค่าสมาชิกก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คุณต้องมีสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่รับส่วนลด และ เงินคืน เงินคืนตามสถานะของแพ็กเกจเอไอเอ ฟูล แอคเซส พริวิเลจจะถูกคำนวณจากสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ 25 ของเดือนที่มีสิทธิ์ และจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หรือวันทำการถัดไป) ในกรณีที่คุณเริ่มสมัครเป็นสมาชิกของฟิตเนส เฟิรส์ทหลังวันที่ 20 ของเดือน คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินคืนตามสถานะฯ สำหรับเดือนแรก หากสถานะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ของคุณไม่มีผลบังคับใช้ สิทธิส่วนลดและเงินคืนตามสถานะของแพ็กเกจเอไอเอ ฟูล แอคเซส พริวิเลจ จะสิ้นสุดลงทันที คุณยังคงสามารถรักษาสถานะสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ทไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะไม่ได้รับสิทธิส่วนลดและเงินคืนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไม่มีส่วนลดสำหรับค่าธรรมเนียมการฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคล

สำหรับสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ทเดิม:

กรณีที่คุณมีสัญญาฟิตเนส เฟิร์ส์ทอื่นที่มีผลบังคับใช้อยู่ คุณต้องรอให้สัญญาสมาชิกฉบับปัจจุบันของคุณสิ้นสุดลงก่อนจึงสามารถทำสัญญาฉบับใหม่ด้วยสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรับคะแนนจากการออกกำลังกายได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ฟิตเนส เฟิรส์ท พร้อมแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คุณจะเริ่มได้รับคะแนนไวทัลลิตี้ภายใน 7 วัน หลังการผูกข้อมูลบัญชีสมาชิก

สะสมคะแนนไวทัลลิตี้:

รับ 100 คะแนนทุกวันที่คุณออกกำลังกายที่ ฟิตเนส เฟิรส์ท ไม่ว่าคุณจะเข้าใช้บริการกี่ครั้งก็ตามภายในหนึ่งวัน สะสมคะแนนจากการออกกำลังกายสูงสุด 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิก โดยคุณจะได้รับคะแนนจากกิจกรรมที่ได้สูงสุดในแต่ละวันเพียง 1 กิจกรรม
 1. ออกกำลังกาย (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
 2. ฟิตเนสที่ร่วมโครงการ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
 3. กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน (สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน)
 4. คะแนนไวทัลลิตี้จะปรากฎในรายงานสรุปคะแนนของคุณภายใน 7 วัน กรณีผิดเงื่อนไขการชำระค่าสมาชิก เช่น ฟิตเนส เฟิรส์ทไม่สามารถเรียกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตประจำเดือนได้ หากคุณได้รับผ่อนผันให้เข้าใช้บริการที่ฟิตเนส เฟิรส์ท การเข้าใช้บริการในครั้งนั้น จะไม่รวมในเงื่อนไขการรับคะแนนและการรับเงินคืนของเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Content
Last Update Time

Terms Garmin

ID
terms-garmin
Headline
การ์มิน
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รับส่วนลดสูงสุด 30% เมื่อซื้อนาฬิกาเพือสุขภาพที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อซื้อผ่านช่องทางอื่น
Content
Last Update Time

Terms Boots

ID
terms-boots
Headline
บู๊ทส์
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

สิทธิประโยชน์

 • การตรวจสุขภาพแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประกอบด้วยการตรวจดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต และน้ำตาลในเลือด
 • สิทธิ์การตรวจสุขภาพฟรี สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 1 ครั้งต่อปีสมาชิกเท่านั้น
 • เภสัชกรจะให้บริการตรวจสุขภาพหลังเช็คสิทธิ์แล้วเท่านั้น และจะคืนผลตรวจสุขภาพหลังให้คำปรึกษาแล้ว
 • คุณจะได้รับคะแนนจากค่าดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตสูง และน้ำตาลในเลือด สุดเพียง 1 ครั้งต่อปีสมาชิก ไม่ว่าจะได้คะแนนในหมวดนี้จากการตรวจสุขภาพแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้ การเข้ารับคำปรึกษาจากนักโภชนาการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล หรือ หรือการตรวจสุขภาพขั้นสูง
 • อีคูปอง 50 บาท มีระยะเวลาใช้งาน 7 วัน สำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในบู๊ทส์ ยกเว้นยาและสินค้าล้างสต๊อก

แอคทีฟ รีวอร์ด

 • รับส่วนลดทันที 100 บาทต่อใบเสร็จ เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ที่ร้านบู๊ทส์สาขาที่ร่วมรายการครบ 100 บาทขึ้นไป (ราคาหลังหักส่วนลดจากโปรโมชั่นแล้ว)
 • กรุณาแสดงรหัสบาร์โค้ดบนหน้าจอในโทรศัพท์มือถือที่แคชเชียร์ก่อนการชำระเงิน
 • รหัสส่วนลด 1 รหัสสำหรับใช้ซื้อสินค้า 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ในกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิ์ได้รับรหัสส่วนลดของผู้ซื้อแล้ว แต่ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้ส่วนลดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์
 • ส่วนลดไม่สามารถทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ที่ร้านบู๊ทส์ทุกสาขา ยกเว้น สาขาสนามบิน, สาขาในร้านค้าปลอดภาษี, สาขาพารากอนฟูดฮอลล์ และสาขาเคลียร์แรนซ์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าเคลียร์แรนซ์ ยา และส่วนลดคูปองอื่นๆ
 • บริษัทบู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Content
Last Update Time

Terms True Money

ID
terms-true-money
Headline
ทรู มันนี่
Title
ข้อตกลงการใช้งาน
isHtml
true
HTML Content

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รับคูปองเติมเงินทรูมันนี่ 50 บาท สำหรับเติมเงินในทรูมันนี่ วอลเล็ท
 • รางวัลนี้สามารถใช้ในการเติมเงินเข้าทรู มันนี่ วอลเล็ทได้ 1 ครั้ง
Content
Last Update Time

Terms Suunto

ID
terms-suunto
Headline
ซุนโต้
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content
ซุนโต้มีอุปกรณ์ที่ช่วยติดตามและบันทึกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของคุณ อีกทั้งยังสามารถแนะนำและกระตุ้นให้คุณออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาขีดจำกัดความสามารถของคุณให้ดียิ่งขึ้น
Content
Last Update Time

Terms Supersports Online

ID
terms-supersports-online
Headline
ซุปเปอร์สปอร์ต ออนไลน์
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รหัสส่วนลดใช้เป็นส่วนลด 30% และสามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ามารถใช้รหัสส่วนลดนี้เป็นส่วนลดสินค้าแบรนด์ : SNIKE (except NIKE SWIMWEAR, NIKE EXERCISE & MASSAGE, NIKE GOLF), SKECHERS, CROCS, FILA, NEW BALANCE, ASICS, UNDER ARMOUR, LIVERPOOL FOOTBALL CLUB, NEW BALANCE FOOTBALL, K-SWISS, LOTTO, ACTIVE&CO, ANTA, BANANABOAT, ELLESSE, HOKA, JASON, MERRELL, NIKE FC BARCELONA, S Sports, SPEEDO, TABATA, TANITA, THAI SPORTS, THAISPORT, TIGER, UMBRO, VITTORIA, WABOBA, WAHOO, WARRIX, WILSON, YONEX, and YORK
 • รหัสส่วนลด ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อ/ต่อผู้ใช้งาน/เดือน แต่จำกัดจำนวน 3,000 สิทธิ/เดือน
 • รหัสส่วนลด ใช้เป็นส่วนลด เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 1,500 บาท.
 • รหัสส่วนลดจำกัดการใช้ 1 รหัส/คำสั่งซื้อ
 • รหัสส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด ได้
 • บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับแก้เงื่อนไขหรือเอกสิทธิ์ต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Content
Last Update Time

Terms Hospital Network

ID
terms-health-check-network
Headline
เครือข่ายตรวจสุขภาพ
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • คุณต้องแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และบัตรประชาชนในการรับบริการเพื่อรับส่วนลดพิเศษ.
 • ราคาที่ระบุไว้ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อื่นๆ สำหรับผู้ป่วยนอกและค่าบริการให้คำปรึกษา
 • คุณสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจฟันที่สถานพยาบาลอื่น และส่งหลักฐานเพื่อขอรับคะแนนไวทัลลิตี้
 • คุณจะได้รับคะแนน 750 คะแนน ต่อรายการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด และคอเลสเตอรอล และรับเพิ่มรายการละ 750 คะแนน (รวมสูงสุด 6,000 คะแนน) เมื่อผลตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียง 1 ครั้ง ต่อปีสมาชิก
 • คุณจะได้รับคะแนนจากการตรวจสุขภาพขั้นสูง และการตรวจสุขภาพฟัน รายการละ 1,000 คะแนน 1 ครั้งต่อปีสมาชิ
Content
Last Update Time

Terms Fitbit

ID
terms-fitbit
Headline
ฟิตบิท
Title
เงื่อนไขการใช้บริการ
isHtml
true
HTML Content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รับส่วนลดสูงสุด 30% เมื่อซื้อนาฬิกาเพือสุขภาพที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อซื้อผ่านช่องทางอื่น
Content
Last Update Time