General

Use By Date
ใช้ภายในวันที่ {{date}}
Find Out Why Desc
คุณสามารถรับคะแนนจากกิจกรรมนี้ได้หนึ่งครั้งต่อปีสมาชิก ลองทำกิจกรรมอื่นเพื่อรับคะแนนเพิ่มนะ
Find Out Why Title
คุณได้รับคะแนนสูงสุดต่อปีสมาชิกแล้ว
Enter A Date
ระบุวันที่
Goal Exceeded
บรรลุเป้าหมายแล้ว
Complete The Weekly Challenge
พิชิตภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ให้สำเร็จ
Goal Missed
เป้าหมายไม่สำเร็จ
Discount
ส่วนลด
Membership Expiry
ปีสมาชิกสิ้นสุดวันที่
Membership Number
หมายเลขสมาชิก
Membership Rewards
สิทธิประโยชน์
Challenge Rewards
ของรางวัลภารกิจ
All
ทั้งหมด
Use vouchers to redeem coupons
แลกรับส่วนลด
Use on next purhase
ใช้ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป
Pts to
คะแนนถึง
Used and expired rewards
ของรางวัลที่ใช้และหมดอายุ
Details Title
รายละเอียด
Redeem with voucher
แลกทันที
History
ประวัติ
Privacy Policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว
And
และ
Read
ฉันได้อ่านและยอมรับ
Use By
ใช้ภายใน
Terms Of Use
ข้อตกลงการใช้
Language Name
English
Profile Title
โปรไฟล์
Recommended Label
แนะนำ
Salutation
สวัสดี
Points Title
คะแนน
Bronze Level
บรอนซ์
Silver Level
ซิลเวอร์
Gold Level
โกลด์
Platinum Level
แพลทินัม
Assessment Title
ประเมินสุขภาพ
Challenges Title
ภารกิจ
See All Title
ดูทั้งหมด
Years Title
ปี เปรียบเทียบกับอายุจริง
Points Sufix
คะแนน
Online
ออนไลน์
Offline
ออฟไลน์
Face to Face
เข้ารับบริการ
Get
รางวัล
T&C text
ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
Start
เริ่มทำแบบประเมิน
In Progress
ภารกิจที่ทำอยู่
Completed
ทำเสร็จแล้ว
Continue
ถัดไป
Check Answers
ตรวจข้อมูล
Check Answers Description
ตรวจความถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล
Days Left
เหลืออีก {{days}} วัน
Target Not Met
ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
Earn Up To
รับสูงถึง <0>{{points}} คะแนน
No Points Available
ไม่มีคะแนน
Voucher
คูปอง
Months Left
เหลืออีก เดือน
Goal
เป้าหมาย
Earned
รับ
Your Progress
ความคืบหน้าของภารกิจ
Retake for Points
รับคะแนนได้อีกครั้ง
Necessary Time
เวลาที่ใช้
Related Health Metrics
ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
Related Challenges
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
Servings
หน่วยบริโภค
Almost Done
ใกล้เสร็จแล้ว
Yes
ใช่
No
ไม่ใช่
Submit Assessment
ส่งแบบประเมิน
Start Assessment
เริ่มทำแบบประเมิน
Back to Assessments
กลับไปที่แบบประเมินทั้งหมด
Book Appointment
ดูสาขา
Submit Results
ขอรับคะแนน
Related Coupons
คูปองที่เกี่ยวข้อง
Find Out Why
ข้อมูลเพิ่มเติม
You Will Get
คุณจะได้รับ
You Submit
คุณส่ง
Earn Points
รับคะแนน
Body Mass Index
ดัชนีมวลกาย
Blood Pressure
ความดันโลหิต
Blood Glucose
น้ำตาลในเลือด
Cholesterol
คอเลสเตอรอล
CM
ซม.
FT
ฟุต
Put Report in the Frame
put report in the frame
Take Photo
ถ่ายรูป
Detail
รายละเอียด
This Weeks Progress
รายงานความคืบหน้า
Related Assessments
การประเมินสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
fitness
ออกกำลังกาย
details
รายละเอียด
Setup Biometrics
ตั้งค่าไบโอเมตริก
complete in
ระยะเวลาภารกิจ
Open Modal
เปิดโมเดล
Open Drawer
เปิดลิ้นชัก
Open Camera
เปิดกล้อง
Save Edit
บันทึกการแก้ไข
Flush Aem
ล้างเนื้อหา AEM
Minutes
นาที
Hours
ชั่วโมง
Weeks
สัปดาห์
Months
เดือน
Years
ปี
Share Results In
ขอรับคะแนนภายใน
Points
คะแนน
Day
วัน
Get Up To
รับสูงสุด
Share Results
แชร์ผล
File Upload Exceed Size Error
ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป ไม่สามารถแนบไฟล์ได้
You Will Get Up To
คะแนนที่จะได้รับ
Sunday
อาทิตย์
Saturday
เสาร์
Friday
ศุกร์
Thursday
พฤหัสบดี
Wednesday
พุธ
Tuesday
อังคาร
Monday
จันทร์
Vouchers
คูปอง
Get From Challenges
รับจากการทำภารกิจ
Use One By
ใช้ภายใน <0>{{targetDate}}
Earn
รับสูงสุด
Find Out More
ดูเพิ่มเติม
event
กิจกรรม
Spend Approx
ประมาณ
Week
สัปดาห์
Take Part In
เข้าร่วมกิจกรรม
Days
วัน
What's On Title
แคมเปญและกิจกรรม
Get Voucher
รับคูปอง 1 ใบ
Discount Off
ส่วนลด <0>{{discount}}
Use Now Button
ใช้ทันที
Save For Later Button
บันทึก
Workout Tracker
อุปกรณ์สุขภาพ
Add Tracker
เพิ่มอุปกรณ์
Health Report
รายงานสุขภาพ
Coupon Used Button
ใช้แล้ว
Rewards Title
ของรางวัล

Workout tracker

Id
wkTrack
Title
ติดตามการออกกำลัง
Icon Name
workout-tracker
Icon Group
general
Type
workout

Earn points

Id
points
Title
สะสมคะแนน
Icon Name
earn-points
Icon Group
general
Type
points

Membership Renewal

Id
membershipRenewal
Title
การต่ออายุสมาชิก
Icon Name
membership_renewal
Icon Group
general
Type
Renewal

Settings

Id
settings
Title
ตั้งค่า
Icon Name
settings
Icon Group
general
Type
Settings

eCard

Id
ecard
Title
บัตรสมาชิก
Icon Name
ecard
Icon Group
general
Type
ecard

Use vouchers

Id
voucher
Title
ใช้ของรางวัล
Icon Name
voucher
Icon Group
general
Type
voucher

Upgrade

Id
upgrade
Title
อัปเกรด
Icon Name
ecard
Icon Group
general
Type
Upgrade

Update profile

Id
updateProfile
Title
อัปเดตโปรไฟล์
Icon Name
update_profile
Icon Group
general
Type
Update profile

Help

Id
help
Title
Help
Icon Name
help
Icon Group
general
Type
help

Points History

Id
pointHistory
Title
ประวัติคะแนน
Icon Name
point_history
Icon Group
linkSection
Type
Point history

Health Report

Id
hReport
Title
Health report
Icon Name
health-report
Icon Group
general
Type
Health report

Notifications

Id
notify
Title
แจ้งเตือน
Icon Name
notification
Icon Group
general
Type
notification

Dashboard

Your Language
ภาษา {{language}}
Click Me
คลิก
Log Out
ออกจากระบบ
Log Out With Clear Token
ออกจากระบบ
Assessments
ประเมินสุขภาพ
Challenges
ภารกิจ
Whats On
มีอะไร
Rewards
ของรางวัล
Change Language
เปลี่ยนภาษา
Test Health Sync
ทดสอบการซิงค์สุขภาพ

Card

New
ใหม่
Up To Points
สูงสุด <0>{{points}} คะแนน
Takes
ประมาณ <0>{{duration}} <0>{{durationUnit}}
Vitality Status
สถานะไวทัลลิตี้
Maintain Status Message
สู้ ๆ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตามสถานะต่ออีกปี

WorkoutTracker

Workout Tracker
อุปกรณ์สุขภาพ
Last Synced
<0>ซิงค์ล่าสุด {{time}} {{unit}} ที่ผ่านมา
Step
ก้าวเดิน
Avg Heart Rate
ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจ
Sleep Taken
นอนหลับ
Today
วันนี้
Bpm
<0>{{bpm}} ครั้งต่อนาที
All
ทั้งหมด
Steps
ก้าวเดิน
Heart Rate
อัตราการเต้นของหัวใจ
Sleep
นอนหลับ
Link Now
เชื่อมต่อเลย
Minute
นาที
Hour
ชั่วโมง
Day
วัน
Delink Tracker
ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
Back To
กลับไปที่ {{device}}
Delink Title
คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใช่หรือไม่
Delink Description
คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อสะสมคะแนนตามภารกิจเพื่อรับของรางวัล
Delink Complete Title
ยกเลิกการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
Delink Complete Description
คุณสามารถเชื่อมต่อได้ใหม่เมื่อต้องการ
Back To Workout Tracker
กลับไปที่อุปกรณ์สุขภาพ
Read Terms Conditions
ดู<0>ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Dont Have Account
ยังไม่มีบัญชี {{device}}? สร้างบัญชีเลย
Link Tracker
เชื่อมต่ออุปกรณ์
Instructions
คำแนะนำ
Step Step
ก้าวเดิน {{step}}
Log In To Your Account
ลงชื่อเข้าใช้บัญชี{{device}}ของคุณ
Allow AIA Vitality To Read Your Data
อนุญาตให้เอไอเอ ไวทัลลิตี้อ่านข้อมูล{{device}}ของคุณ
When Its Set Up
เมื่อตั้งค่าแล้วข้อมูลจะซิงค์กับแอปเราโดยอัตโนมัติ
Buy Discount
ซื้อ{{device}}ในราคาส่วนลด
Sync Tracker
ซิงค์อุปกรณ์
Sync Description
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณซิงค์อุปกรณ์สุขภาพแล้ว
Your Trackers Now Linked
อุปกรณ์สุขภาพของคุณเชื่อมต่อแล้ว
View Device
ดูอุปกรณ์
Cannot Link Tracker
ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์
Please Try Again
ลองอีกครั้ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อสะสมคะแนนตามภารกิจเพื่อรับของรางวัล
Cancel
ยกเลิก
Try Again
ลองอีกครั้ง
Ios Health Data
คุณสามารถเปิดหมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพในแอป Health ได้ภายหลัง
Delink Native Health Data
คุณสามารถปิดหมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพในแอป {{healthApp}}
Link Native Health Data Success
ยินดีด้วย! การเชื่อมต่ออุปกรณ์สำเร็จแล้ว มาดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นกัน
Add Tracker
เพิ่มอุปกรณ์
Link Tracker Title
เชื่อมต่ออุปกรณ์สุขภาพ
Link Tracker Desc
คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อสะสมคะแนนตามภารกิจ
Error Url Link Failed
ข้อผิดพลาด: การเชื่อมต่อ linkURL ไม่สำเร็จ
Error Fetch Fitness List Failed
ข้อผิดพลาด: การเรียกข้อมูลกิจกรรมออกกำลังกายไม่สำเร็จ
Error Prefetch Devices Failed
ข้อผิดพลาด: การเรียกข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ไม่สำเร็จ
Error Get Delink Url Failed
ข้อผิดพลาด: การยกเลิก delinkURL ไม่สำเร็จ
Error Workout Data Fetch Failed
ข้อผิดพลาด: การเรียกข้อมูลการออกกำลังกายไม่สำเร็จ
Error Workout Tracker Devices Fetch Failed
ข้อผิดพลาด: การเรียกข้อมูลอุปกรณ์สุขภาพไม่สำเร็จ
Workout Tracker Coupons
คูปองส่วนลดอุปกรณ์สุขภาพ
Start Earning Points
เริ่มรับคะแนน
Add Another Tracker
เพิ่มแอปฟิตเนสอื่น
Trackers Now Linked Description
เพียงจำไว้ว่าอาจใช้เวลาสักครู่ในการซิงค์ข้อมูลการออกกำลังกายของคุณ
Tracker Already Linked Title
บัญชี {{device}} นี้เชื่อมโยงกับบัญชี AIA Vitality แล้ว
Tracker Already Linked Description
โปรดลองอีกครั้งโดยใช้รายละเอียดบัญชี {{device}} ที่ถูกต้อง
Next
ต่อไป
Turn on all Permissions
โปรดเปิดการอนุญาตทั้งหมดเพื่อดำเนินการต่อ
Speed
ความเร็ว

Samsung Health

ID
Samsung Health
Name
ซัมซุง เฮลท์
Last Synced
Last synced:
Steps Label
Steps
Hearth Rate Label
Average heart rate
Sleep Label
Sleep

Garmin

ID
Garmin Device
Name
การ์มิน
Last Synced
Last synced:
Steps Label
Steps
Hearth Rate Label
Average heart rate
Sleep Label
Sleep

Fitbit

ID
Fitbit Device
Name
ฟิตบิท
Last Synced
Last synced:
Steps Label
Steps
Hearth Rate Label
Average heart rate
Sleep Label
Sleep

Huawei Health

ID
Huawei
Name
หัวเว่ย เฮลท์
Last Synced
Last synced:
Steps Label
Steps
Hearth Rate Label
Average heart rate
Sleep Label
Sleep

Strava

ID
Strava Device
Name
สตราวา
Last Synced
Last synced:
Steps Label
Steps
Hearth Rate Label
Average heart rate
Sleep Label
Sleep

Apple Health

ID
Apple Health
Name
เฮลท์
Last Synced
Last synced:
Steps Label
Steps
Hearth Rate Label
Average heart rate
Sleep Label
Sleep

Polar

ID
PolarFlow
Name
โพลาร์
Last Synced
Last synced:
Steps Label
Steps
Hearth Rate Label
Average heart rate
Sleep Label
Sleep

Google Fit

ID
Google Fit
Name
กูเกิล ฟิต
Last Synced
Last synced:
Steps Label
Steps
Hearth Rate Label
Average heart rate
Sleep Label
Sleep

Suunto

ID
Suunto Device
Name
ซุนโต้
Last Synced
Last synced:
Steps Label
Steps
Hearth Rate Label
Average heart rate
Sleep Label
Sleep

Tracker Filters

Lists
{"id":"apple-health", "title":"Apple Health"}
{"id":"samsung-health", "title":"Samsung Health"}
{"id":"google-fit", "title":"Google Fit"}
{"id":"fitbit", "title":"Fitbit"}
{"id":"garmin", "title":"Garmin"}
{"id":"polar", "title":"Polar"}
{"id":"suunto", "title":"Suunto"}

eCard

ID
ecard
Membership Number
หมายเลขสมาชิก
Expires on
หมดอายุวันที่
Membership Since
สมาชิกตั้งแต่
Contact Information
{"iconGroup":"ecard","iconName":"aia-vitality","contactNumber":"เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ 1581"}
Month
{"id": "january", "name":"มกราคม","abbv-name":"ม.ค."}
{"id": "february", "name":"กุมภาพันธ์","abbv-name":"ก.พ."}
{"id": "march", "name":"มีนาคม","abbv-name":"มี.ค."}
{"id": "april", "name":"เมษายน", "abbv-name":"เม.ย."}
{"id": "may", "name":"อาจ", "abbv-name":"อ.จ."}
{"id": "june", "name":"มิถุนายน", "abbv-name":"มิ.ย."}
{"id": "july", "name":"กรกฎาคม", "abbv-name":"ก.ค."}
{"id": "august", "name":"สิงหาคม", "abbv-name":"ส.ค."}
{"id": "september", "name":"กันยายน", "abbv-name":"ก.ย."}
{"id": "october", "name":"ตุลาคม", "abbv-name":"ต.ค."}
{"id": "november", "name":"พฤศจิกายน", "abbv-name":"พ.ย."}
{"id": "december", "name":"ธันวาคม", "abbv-name":"ธ.ค."}

VitalityAgeCard

Your Vitality Age
อายุไวทัลลิตี้ของคุณ
Years
{{diffYears}} ปี
Compared To Your Age
เทียบกับอายุจริง

Setting

Setting
ตั้งค่า
Flush Assessments Data
ล้างข้อมูลประเมินสุขภาพ
Challenge Complete Screen
หน้าบรรลุภารกิจ
Open Snack Bar
เปิด Snackbar
Locale
ภาษา
Language
เปลี่ยนภาษา
Lang Expand Description
เลือกภาษาสำหรับเนื้อหาที่แสดงในแอปนี้
City Of Residence
ที่อยู่ปัจจุบัน
City Of Res Description
รายชื่อโรงพยาบาลและสถานออกกำลังกายใกล้บ้านจะปรากฎก่อน
Province
จังหวัด
City
เมือง
Communication
การแจ้งเตือน
Push Notifications
การแจ้งเตือนผ่านแอป
Push Notification Description
{{status}} บนอุปกรณ์นี้
Email Notifications
อีเมล
Email Notif Description
{{status}} สำหรับ {{email}}
Promo Materials
สื่อส่งเสริมการขาย
Promo Mat Description
{{status}} เพื่อเลือกใช้ <0>ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว
View Privacy Policy
ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว
Email Address
อีเมล
Email Add Expand Description
อัปเดตอีเมลเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชัน
Mobile Number
เบอร์มือถือ
Mobile Num Expand Description
อัปเดตเบอร์มือถือเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชัน
Phone Number
เบอร์โทรศัพท์
Change Mobile Number
เปลี่ยนเบอร์มือถือ
Change Email Address
เปลี่ยนอีเมล
Security
ความปลอดภัย
Biometrics
ไบโอแมทริกซ์
Biometrics Description
Face ID {{status}}
Password
รหัสผ่าน
Password Description
เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ {{date}}
Password Expand Description
เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี
Login Details
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Login Details Description
{{status}}การจำข้อมูล
Sign Out
ออกจากระบบ
Sign Out Description
ออกจากระบบทันที
Sign Out Expand Description
คุณแน่ใจว่าคุณต้องการที่จะออกจากระบบ?
Bahasa Indonesia
ไทย
English
อังกฤษ
Id
ไทย
En
อังกฤษ
Cancel
ยกเลิก
Confirm
ยืนยัน
Confirm With Clear Token
ยืนยันด้วยล้างโทเค็น
Current Password
รหัสผ่านล่าสุด
New Password
รหัสผ่านใหม่
Password Ins 1
8 ตัวอักษร
Password Ins 2
ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัวและตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว
Password Ins 3
อักขระพิเศษ 1 ตัว เช่น. !, @, #,%
Change Password
เปลี่ยนรหัสผ่าน
Spec Cap Reg Jakarta
Jakarta
Current Password Incorrect
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
Status Meter
สถานะ
Status Meter Description
Some copy about how you should get more points and level up.
Get Membership
Get Membership
Permission Error
การอนุญาตให้เข้าถึง
Require Push Notification Permission
ต้องได้รับอนุญาตสำหรับการแจ้งเตือน
Reach Points
ได้ {{points}} คะแนน
Go To Settings
ไปที่การตั้งค่า
No Biometrics
ไม่รองรับระบบไบโอแมทริกซ์
Set Up Face ID
ตั้งค่าการสแกนใบหน้า
Set Up Touch ID
ตั้งค่าการสแกนลายนิ้วมือ
Set Up Biometrics
ตั้งค่าระบบไบโอแมทริกซ์
Push Notification Disabled
ปิดการรับการแจ้งเตือน
Disable Push Notification Phone Setting
กรุณาไปที่การตั้งค่ามือถือและยกเลิกการรับการแจ้งเตือนอีกครั้ง
Use New Password
ใช้รหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบครั้งหน้า
Enabled
ปิดใช้งาน
Disabled
เปิดใช้งาน
App Version
เวอร์ชัน {{appVersion}}
Sign Out All
ออกจากระบบจากทุกอุปกรณ์
Sign Out All Description
ยกเลิกการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทั้งหมดจากบัญชีของคุณ
Sign Out All Expand Description
คุณแน่ใจว่าคุณต้องการที่จะออกจากระบบ?
Language Translations
ไทย,English

City of residence

Title
City of residence
Description
We'll show you places closest to you when you search for a partner clinic or gym
Options
{"Province":[""]}
{"City":[""]}
Type
Selection
Instruction
Button Text
Order
12

Language

Title
Language
Description
Select a language
Options
English
Bahasa Indonesia
Type
Radio
Instruction
Button Text
Order
11

Promotional materials

Title
Promotional materials
Description
See privacy policy
Options
Enabled
Disabled
Type
Switch
Instruction
Button Text
Order
15

Push notifications

Title
Push notifications
Description
Options
Type
Switch
Instruction
Button Text
Order
13

Biometrics

Title
Biometrics
Description
Options
Type
Switch
Instruction
Button Text
Order
17

Password

Title
Password
Description
Change your password regularly to keep your account secure
Options
Current password
New password
Type
Input
Instruction
Both numbers and letters
At least 8 characters
1 upper and 1 lower case
1 special character, e.g. !, @, #, %
Button Text
Change password
Order
18

Log out

Title
Log out
Description
Leave the app now
Options
Type
Instruction
Button Text
Cancel
Confirm
Order
20

OTP

ID
settings-otp
Title
One-time password (OTP)
Description
We've sent a one-time password to your mobile number ending in
Input Tips
Enter 6-digit OTP
Button Text
Continue
Resend OTP
Time Unit
s
Error Message
Contact us for help
Contact Us Need Help
Contact Us Need Help

Settings Confirmation

ID
settings-confirmation
Title
We've updated your contact details
Description
Button Text
Back to settings

Dashboard

Id
dashbd
Title
หน้าแรก
Icon Name
dashboard
Icon Group
bottomNavigation
Active Icon Name
dashboardActive
Order
11

Assessments

Id
assess
Title
แบบประเมิน
Icon Name
assessment
Icon Group
bottomNavigation
Active Icon Name
assessmentActive
Order
12

Challenges

Id
chalenge
Title
ภารกิจ
Icon Name
challenge
Icon Group
bottomNavigation
Active Icon Name
challengeActive
Order
13

Rewards

Id
rewards
Title
รางวัล
Icon Name
reward
Icon Group
bottomNavigation
Active Icon Name
rewardActive
Order
14

Profile

Id
profile
Title
โปรไฟล์
Icon Name
profile
Icon Group
bottomNavigation
Active Icon Name
profileActive
Order
15

FAQ

Title
คำถามที่พบบ่อย
Sub Title
โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
No Results Found For
ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
how-do-i-join-aia-vitality
Title
เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
วิธีร่วมเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Answer
คุณสามารถเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ เพียงซื้อแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จากตัวแทนเอไอเอของคุณ หรือติดต่อเอไอเอได้ที่ 1581
Text Answer
Table Answer
Order
10

เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
what-happens-if-insurance-plans-terminated
Title
เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
จะเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หากแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ถูกยกเลิก ครบกำหนดอายุ หรือไม่มีผลบังคับใช้
Answer
หากแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้่ทุกกรมธรรม์ที่ถือครองถูกยกเลิก ครบกำหนดอายุ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สมาชิกภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ของคุณจะสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน
Text Answer
Table Answer
Order
11

เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
how-to-renew-or-cancel-vitality
Title
เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
ฉันจะต่ออายุหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้อย่างไร
Answer
สถานะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ของคุณ จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่คุณถือครองกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยกเว้นเมื่อคุณยกเลิกโดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันทางอีเมลโดยส่งถึง th.customer@aia.com ทั้งนี้ การยกเลิกความเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะทำให้คุณเสียสิทธิในการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงส่วนลดเบี้ยประกันและโบนัสสุขภาพ
Text Answer
Table Answer
Order
12

เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
when-to-receive-vitality-membership-card
Title
เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
ฉันจะได้รับบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เมื่อใด
Answer
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้ยกเลิกการจัดส่งบัตรสมาชิก คุณสามารถใช้บัตรสมาชิกแบบอีการ์ด (e-card) โดยล็อกอินผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality
Text Answer
Table Answer
Order
13

เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
where-to-use-vitality-membership-card
Title
เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
ฉันจะใช้บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ไหนได้บ้าง
Answer
การใช้สิทธิประโยชน์พาร์ทเนอร์ของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คุณต้องแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งมีชื่อสมาชิก หมายเลขเลขสมาชิก และบาร์โค้ด สำหรับรับส่วนลด โดยสิทธิประโยชน์บางอย่าง คุณจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตคู่กับบัตรสมาชิกด้วย ดูรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมที่เมนู ของรางวัล > สิทธิประโยชน์
Text Answer
Table Answer
Order
14

เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
where-to-find-vitality-membership-number
Title
เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
ฉันจะหาหมายเลขสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ของตัวเองได้ที่ไหน
Answer
หมายเลขสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (Vxxxxxxxxx) อยู่บนบัตรสมาชิก ซึ่งคุณสามารถดูผ่านแอปเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยคลิกที่ไอคอนบัตรสมาชิก ที่หน้าแรกของแอป
Text Answer
Table Answer
Order
15

เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
what-rewards-after-join-vitality
Title
เกี่ยวกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
ฉันจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเมื่อเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Answer
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากแบรนด์ชั้นนำมากมาย ที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจและทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสนุกยิ่งขึ้น คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายตั้งแต่วันที่คุณเริ่มเป็นสมาชิก และจะรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อคุณมีสถานะไวทัลลิตี้สูงขึ้นจากการทำกิจกรรมสะสมคะแนน เช่น รับส่วนลดเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สูงสุด 25% นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นหากคุณเป็นสมาชิกประเภทเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส อีกด้วย ดูรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เมนูของรางวัล
Text Answer
Table Answer
Order
16

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
differences-between-types-memberships
Title
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร
Answer
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้มี 2 ประเภท ได้แก่ ก) สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั่วไป คือ สมาชิกแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ข) สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส คือ สมาชิกแบบชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ทั้งนี้สมาชิกต้องมีกรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้รายเดี่ยวที่มีผลบังคับใช้จึงจะสามารถเป็นสมาชิกประเภทเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสได้ ทั้งนี้เงื่อนไขการซื้อแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการและการสะสมคะแนนของสมาชิกทั้ง 2 ประเภทไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด ความแตกต่างของสมาชิกทั้ง 2 ประเภทอยู่ที่สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ โดยสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสจะได้รับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรมากกว่า และสามารถเลือกรับของรางวัลเมื่อทำภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์สำเร็จ
Text Answer
Table Answer
Order
17

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
how-to-change-membership-type
Title
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
หากต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกต้องดำเนินการอย่างไร
Answer
เมื่อคุณซื้อแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คุณจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั่วไป โดยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก ตามเงื่อนไขดังนี้ อัปเกรดจากสมาชิก ""เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั่วไป"" เป็น “เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส” คุณสามารถอัปเกรดประเภทสมาชิกผ่านแอป AIA Vitality พร้อมชำระเงินค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสรายปี ตามระยะเวลาคงเหลือในปีสมาชิกนั้นได้ทุกเมื่อ โดยในปีต่ออายุสมาชิก คุณต้องชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ภายใน 30 วันหลังนับจากวันครบรอบปีสมาชิกผ่านแอป AIA Vitality เปลี่ยนจากสมาชิก “เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส” เป็น “เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั่วไป” คุณสามารถเปลี่ยนประเภทสมาชิกจาก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เป็น เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั่วไป โดยหยุดชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสในปีต่ออายุสมาชิก ทั้งนี้ คุณจะยังได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดเบี้ยประกันต่อเนื่อง แต่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษและของรางวัลแอคทีฟ รีวอร์ด
Text Answer
Table Answer
Order
18

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
how-to-pay-vitality-plus-annual-premium
Title
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
ชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสอย่างไร
Answer
คุณสามารถชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส แบบรายปีได้ผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้โดยชำระผ่านบัตรเครดิต หรือผ่านโมบาย แบงค์กิ้งด้วยการสแกน QR code
Text Answer
Table Answer
Order
19

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
forgot-to-pay-vitality-plus-premium
Title
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
ฉันลืมชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
Answer
หากคุณไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน ประเภทสมาชิกของคุณจะเปลี่ยนเป็นเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แบบทั่วไป คุณสามารถสมัครและชำระเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เพื่ออัปเกรดประเภทสมาชิกได้อีกครั้งผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality
Text Answer
Table Answer
Order
20

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
how-to-cancel-membership-before-anniversary-and-receive-refund
Title
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
ฉันจะยกเลิกการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ก่อนวันครบรอบปีสมาชิกได้อย่างไร และจะได้รับค่าเบี้ยเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ที่ชำระไปแล้วคืนหรือไม่
Answer
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ไม่สามารถยกเลิกระหว่างปีได้ ทั้งนี้สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสได้ โดยการหยุดชำระเบี้ยเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสในปีต่ออายุ
Text Answer
Table Answer
Order
21

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

Category
programme
ID
cancel-membership-or-policy-lapsed-how-to-refund
Title
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Question
หากฉันยกเลิกการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส หรือกรมธรรม์ขาดอายุ ฉันจะได้รับเงินค่าสมาชิกที่ชำระไปแล้วคืนหรือไม่
Answer
กรณีที่กรมธรรม์ขาดอายุ และสถานะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสถูกยกเลิกก่อนวันครบรอบปีสมาชิก สมาชิกจะไม่ได้รับเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสที่จ่ายไปแล้วคืน
Text Answer
Table Answer
Order
22

คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้

Category
points-status
ID
aia-vitality-status
Title
คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้
Question
สถานะไวทัลลิตี้คืออะไร
Answer
สถานะไวทัลลิตี้ คือ สถานะที่สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้รับโดยขึ้นอยู่กับคะแนนที่สมาชิกสะสมได้เมื่อทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่โครงการกำหนด สมาชิกทุกคนจะเริ่มต้นจากสถานะบรอนซ์ เมื่อสมาชิกดูแลสุขภาพกับโครงการและได้รับคะแนนไวทัลลิตี้เพิ่มขึ้นก็จะได้เลื่อนสถานะจากบรอนซ์ เป็นซิลเวอร์ โกลด์ และสูงสุดที่สถานะแพลทินัม สถานะยิ่งสูง สิทธิประโยชน์ยิ่งเพิ่มขึ้น ดูรายละเอียดการสะสมคะแนนเพื่อเลื่อนสถานะได้จากตารางด้านล่างนี้

สถานะไวทัลลิตี้

คะแนนไวทัลลิตี้

บรอนซ์

0 - 9,999

ซิลเวอร์

10,000 - 19,999

โกลด์

20,000 - 29,999

แพลทินัม

30,000 and above

Text Answer
Table Answer
Order
23

คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้

Category
points-status
ID
how-to-earn-points
Title
คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้
Question
สะสมคะแนนไวทัลลิตี้อย่างไร
Answer
คุณสามารถสะสมคะแนนไวทัลลิตี้ด้วยการทำกิจกรรมดูแลสุขภาพต่าง ๆ เมื่อคุณสะสมคะแนนได้มาก ก็จะได้เลื่อนสถานะ และได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น 1) ประเมินสุขภาพ - ทำแบบประเมินออนไลน์ ตรวจสุขภาพ ปรึกษานักโภชนาการ และรับวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ 2) ออกกำลังกาย - เมื่อคุณทำกิจกรรมเพื่อประเมินสุขภาพแล้ว แอปจะคำนวนข้อมูลสุขภาพที่ได้รับและมอบภารกิจดูแลสุขภาพให้กับคุณ รับคะแนนเพิ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น วิ่งมินิมาราธอน หรือซื้ออาหารเพื่อสุขภาพจากพันธมิตรของเรา 3) กิจกรรม - ติดตามก้าวเดิน การออกกำลังกาย และการนอนของคุณ โดยเชื่อมต่อแอปสุขภาพของคุณกับแอป AIA Vitality คะแนนจากกิจกรรมต่าง ๆ มีเกณฑ์การสะสมคะแนนสูงสุดต่อวันและต่อปีสมาชิก เช่น จำกัดการรับคะแนนออกกำลังกายจากกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียง 1 กิจกรรมต่อวัน และรับสูงสุด 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิก นอกจากนี้ การรับคะแนนในบางหัวข้อจะขึ้นอยู่กับอายุและเพศของสมาชิกด้วย เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
Text Answer
Table Answer
Order
24

คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้

Category
points-status
ID
how-to-check-points-for-recent-activities
Title
คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้
Question
สามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับจากกิจกรรมล่าสุดได้อย่างไร
Answer
คะแนนจากกิจกรรมต่างๆ จะปรากฏในหน้า ""ประวัติคะแนน"" ภายใน 72 ชั่วโมงหลังทำกิจกรรมเสร็จสิ้น หากคะแนนไวทัลลิตี้ของคุณไม่ปรากฏในหน้าประวัติคะแนน กรุณาส่งอีเมล หรือโทรหาเราที่ 1581 ทั้งนี้ การสะสมคะแนนไวทัลลิตี้จากการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน การตรวจฟัน การประเมินสมรรถภาพร่างกาย และการปรึกษานักโภชนาการ สมาชิกต้องส่งผลตรวจ ใบรับรองแพทย์ หรือใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับคะแนนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality
Text Answer
Table Answer
Order
25

คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้

Category
points-status
ID
how-long-do-i-retain-status-after-achieved-it
Title
คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้
Question
สถานะไวทัลลิตี้ที่ได้รับ มีอายุนานเท่าใด
Answer
สถานะไวทัลลิตี้ที่คุณได้รับในแต่ละปีสมาชิก จะมีผลในปีสมาชิกปัจจุบัน และจะยังคงสถานะเดิมเมื่อเข้าสู่ปีสมาชิกถัดไป อย่างไรก็ตาม คะแนนไวทัลลิตี้จะถูกโอนข้ามปีสมาชิก เมื่อเข้าสู่ปีสมาชิกใหม่ คะแนนไวทัลลิตี้จะเริ่มต้นที่ 0 คะแนนเสมอ คุณต้องทำกิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรักษาสถานะไวทัลลิตี้ในปีถัดไป ตัวอย่าง ● ปีแรกของการเป็นสมาชิก — คุณสะสมคะแนนจนได้รับสถานะโกลด์ คุณสามารถรับสิทธิประโยชน์สำหรับสถานะโกลด์ได้ทันทีที่เปลี่ยนสถานะ ● ปีที่ 2 ของการเป็นสมาชิก — คุณจะเริ่มต้นปีสมาชิกที่ 0 คะแนน โดยได้รับสิทธิประโยชน์สถานะโกลด์ทันทีและตลอดปีสมาชิกจนกว่าคุณจะได้สถานะแพลทินัม โดยสถานะ ณ วันสิ้นปีสมาชิกที่ 2 จะเป็นตัวกำหนดสถานะสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในวันเริ่มต้นปีสมาชิกที่ 3
Text Answer
Table Answer
Order
26

คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้

Category
points-status
ID
earn-points-when-overseas
Title
คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้
Question
ฉันสามารถสะสมคะแนนไวทัลลิตี้เวลาอยู่ต่างประเทศได้หรือไม่
Answer
ได้แน่นอน! อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อรับคะแนนไวทัลลิตี้จะขึ้นอยู่กับเขตเวลาของประเทศที่คุณอยู่ เมื่อคุณกลับมายังประเทศไทย ข้อมูลก้าวเดินของคุณอาจมีความคลาดเคลื่อนจากเดิมได้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเวลาเป็นประเทศไทย
Text Answer
Table Answer
Order
27

คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้

Category
points-status
ID
points-not-reflected-accurately
Title
คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้
Question
ต้องทำอย่างไร ถ้าคะแนนไวทัลลิตี้ที่ปรากฎไม่ถูกต้อง
Answer
หากคุณสงสัยว่าคะแนนไวทัลลิตี้ที่ได้ไม่ถูกต้อง กรุณาส่งอีเมล หรือโทรหาเราที่ 1581 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจขอให้คุณส่งรายละเอียดและแนบหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
Text Answer
Table Answer
Order
28

คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้

Category
points-status
ID
transfer-points-or-benefits-to-spouse-or-family-member
Title
คะแนนและสถานะไวทัลลิตี้
Question
ฉันสามารถโอนคะแนนไวทัลลิตี้หรือสิทธิประโยชน์ให้คู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวได้หรือไม่
Answer
คุณไม่สามารถโอนคะแนนไวทัลลิตี้และสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคลหรือสมาชิกท่านอื่นได้
Text Answer
Table Answer
Order
29

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
online-health-assessments
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
แบบประเมินออนไลน์ที่สามารถสะสมคะแนนได้มีหัวข้ออะไรบ้าง
Answer
1) แบบประเมิน "คุณสุขภาพดีแค่ไหน" 2) แบบประเมิน "คุณมีความเครียดแค่ไหน" 3) แบบประเมิน "คุณทานอาหารดีแค่ไหน" 4) แบบประเมิน "คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน" 5) แบบประเมิน "คุณนอนหลับดีแค่ไหน" 6) "แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่"
Text Answer
Table Answer
Order
30

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
vitality-age-calculated
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
อายุไวทัลลิตี้ของฉันคำนวนจากอะไร
Answer
อายุไวทัลลิตี้ของคุณคำนวนจากคำตอบที่คุณตอบแบบประเมินออนไลน์ โดยจะนำมาวิเคราะห์ว่าไลฟ์สไตล์ของคุณส่งผลต่ออายุขัยอย่างไร ผลการตรวจสุขภาพ และข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่ได้จากการปรึกษานักโภชนาการ หรือผลการประเมินสมรรถภาพร่างกายที่ฟิตเนสพันธมิตร จะถูกนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อคำนวนอายุไวทัลลิตี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ อายุไวทัลลิตี้ของคุณอาจน้อยหรือมากกว่าอายุจริง ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม
Text Answer
Table Answer
Order
31

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
max-points-earn-in-a-year-from-health-screenings
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
ฉันจะได้รับกี่คะแนนจากการตรวจสุขภาพในแต่ละปี
Answer
คุณสามารถสะสมคะแนนจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสูงสุด 6,000 คะแนนไวทัลลิตี้ต่อปีสมาชิก หากผลตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ และสามารถรับคะแนนจากการตรวจสุขภาพขั้นสูงได้อีก อย่างไรก็ตาม คะแนนสูงสุดจากการตรวจสุขภาพขั้นสูง ขึ้นอยู่กับเพศ และอายุ ดังนั้น คะแนนสูงสุดที่สมาชิกแต่ละคนได้รับสำหรับการตรวจสุขภาพทั้งหมดจึงแตกต่างกัน
Text Answer
Table Answer
Order
32

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
use-the-results-from-health-screenings-and-vaccinations-to-earn-points
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
ฉันเพิ่งตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนมาเมื่อไม่นานนี้ ฉันสามารถใช้ผลการตรวจนี้เพื่อขอรับคะแนนไวทัลลิตี้ได้หรือไม่
Answer
ได้แน่นอน! เพียงส่งผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ใบเสร็จการตรวจสุขภาพขั้นสูงหรือการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality ทั้งนี้เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานขอรับคะแนนจะต้องชัดเจน มีชื่อ-สกุลสมาชิก วันที่และสถานที่รับบริการ และต้องขอรับคะแนนภายใน 90 วัน
Text Answer
Table Answer
Order
33

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
submit-health-screening-results-and-vaccination-receipt-1-year-after
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
หากฉันส่งหลักฐานการตรวจสุขภาพหรือการฉีดวัคซีนย้อนหลังมากกว่า 1 ปี ฉันจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้หรือไม่
Answer
ไม่สามารถขอรับคะแนนได้ คุณต้องส่งหลักฐานการตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีน เพื่อขอรับคะแนนภายใน 90 วัน นับจากวันที่เข้ารับบริการ
Text Answer
Table Answer
Order
34

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
complete-health-screening-and-or-vaccinations-only-at-aia-vitality-health-check-network
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
จำเป็นต้องตรวจสุขภาพและ/หรือฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้เท่านั้นหรือไม่
Answer
ไม่จำเป็น! คุณสามารถตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลในเครือข่ายตรวจสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับบริการในราคาพิเศษสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเลือกตรวจที่โรงพยาบาลอื่นที่คุณสะดวก และส่งหลักฐานเพื่อขอรับคะแนน นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับการตรวจสุขภาพ 3 รายการได้ที่ร้านบู๊ทส์ (ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต และน้ำตาลในเลือด) อีกด้วย
Text Answer
Table Answer
Order
35

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
basic-health-screening
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
การตรวจสุขภาพพื้นฐานคืออะไร และต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับคะแนน
Answer
การตรวจสุขภาพพื้นฐาน ช่วยให้คุณรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงโรคร้ายแรง ซึ่งประกอบด้วย ● ค่าดัชนีมวลกาย (อัตราส่วนน้ำหนักและส่วนสูง) ● ค่าความดันโลหิต ● ระดับกลูโคสในเลือด ● ค่าคอเลสเตอรอลรวม คุณจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้จากตรวจสุขภาพพื้นฐาน สูงสุด 6,000 คะแนนต่อปี โดยส่งผลตรวจสุขภาพเพื่อขอรับคะแนนด้วยตนเองที่ เมนูประเมินสุขภาพ > ตรวจสุขภาพเบื้องต้น > ขอรับคะแนน
Text Answer
Table Answer
Order
36

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
healthy-range-and-vitality-points-for-basic-health-screening-results
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
ผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเกณฑ์ปกติ คือค่าใด และจะได้รับคะแนนเท่าใด
Answer

รายการตรวจ

เกณฑ์ปกติ

คะแนนไวทัลลิตี้

ดัชนีมวลกาย

18.5 – 24.9

รับ 750 คะแนนเมื่อส่งผลตรวจ และรับเพิ่ม 750 คะแนน เมื่อผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ความดันโลหิต

ไม่เกิน 130/85

รับ 750 คะแนนเมื่อส่งผลตรวจ และรับเพิ่ม 750 คะแนน เมื่อผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ

คอเลสเตอรอลรวม

< 200mg/dL

รับ 750 คะแนนเมื่อส่งผลตรวจ และรับเพิ่ม 750 คะแนน เมื่อผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ระดับน้ำตาลในเลือด

< 100 mg/dl (งดอาหาร), <140 mg/dl (หลังทานอาหาร)

รับ 750 คะแนนเมื่อส่งผลตรวจ และรับเพิ่ม 750 คะแนน เมื่อผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ

Text Answer
Table Answer
Order
37

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
complete-fitness-assessment-in-any-gym-and-submit-the-results
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
ฉันสามารถทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ฟิตเนสอื่นและส่งผลการทดสอบเพื่อขอรับคะแนนไวทัลลิตี้ได้หรือไม่
Answer
ไม่สามารถทำได้ สมาชิกต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ฟิตเนสพันธมิตรของโครงการ ได้แก่ ฟิตเนส เฟิรส์ท เซเลบริตี้ ฟิตเนส และแอ็บเซอลูทยิม จึงจะสามารถขอรับคะแนนไวทัลลิตี้ได้ เมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมส่งผลการทดสอบผ่านแอปเพื่อขอรับคะแนน
Text Answer
Table Answer
Order
38

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
completed-how-well-are-you-eating-but-not-receive-points
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
ฉันเพิ่งทำแบบประเมิน "คุณทานอาหารดีแค่ไหน?" แต่ไม่ได้รับคะแนน ฉันเข้าใจว่าสามารถรับ 500 คะแนน ทุกครั้งที่ทำแบบประเมินนี้
Answer
คุณสามารถทำแบบประเมิน "คุณทานอาหารดีแค่ไหน?" ได้บ่อยครั้ง แต่จะได้รับ 500 คะแนน ทุก ๆ 6 เดือน และเมื่อรวมกับการรับคำปรึกษาจากนักโภชนาการแล้ว จะได้รับสูงสุด 2,500 คะแนนต่อปีสมาชิก
Text Answer
Table Answer
Order
40

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
claim-dental-assessment
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
ฉันไปขูดหินปูนที่คลีนิคทันตแพทย์ ฉันจะขอรับคะแนนการตรวจสุขภาพฟันได้หรือไม่
Answer
การตรวจสุขภาพฟัน เช่น ขูดหินปูน เกลารากฟัน อุดฟัน ฝังรากเทียม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและเหงือกให้มีสุขภาพดี ไม่ว่าจะทำที่คลินิคหรือโรงพยาบาล ก็สามารถนำใบรับรองแพทย์หรือใบเสร็จรับเงินแนบขอรับคะแนนผ่านแอป AIA Vitality ได้
Text Answer
Table Answer
Order
41

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
entered-height-and-weight-for-online-assessment-did-not-earn-points
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
ฉันกรอกค่าความสูงและน้ำหนัก ของตัวเองระหว่างการทำแบบประเมินสุขภาพออนไลน์ แต่ไม่ได้รับคะแนนไวทัลลิตี้สำหรับค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
Answer
คะแนนไวทัลลิตี้สำหรับค่าดัชนีมวลกาย จะได้รับจากการขอรับคะแนนตรวจสุขภาพพื้นฐาน การประเมินสมรรถภาพร่างกาย หรือการปรึกษานักโภชนาการ ซึ่งเป็นการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีเอกสารประกอบการขอรับคะแนน
Text Answer
Table Answer
Order
42

การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน

Category
assessments
ID
pregnant-to-complete-assessment-or-basic-health-screening
Title
การประเมินสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีน
Question
ฉันตั้งครรภ์ ฉันควรทำแบบประเมิน "คุณมีสุขภาพดีแค่ไหน?" หรือรับการตรวจสุขภาพพื้นฐานหรือไม่
Answer
หากคุณตั้งครรภ์ คุณยังคงสามารถทำแบบประเมิน "คุณมีสุขภาพดีแค่ไหน?" หรือรับการตรวจสุขภาพพื้นฐาน แต่คุณจะไม่ได้รับเป้าหมายการลดน้ำหนักในขณะที่คุณตั้งครรภ์ นอกจากนี้อายุไวทัลลิตี้ของคุณอาจคลาดเคลื่อน เนื่องจากไม่ได้พิจารณาเกณฑ์การตั้งครรภ์ในการคำนวณ
Text Answer
Table Answer
Order
43

ภารกิจเฉพาะบุคคล

Category
challenges
ID
personal-challenges-determined
Title
ภารกิจเฉพาะบุคคล
Question
ภารกิจดูแลสุขภาพที่ฉันได้รับมีที่มาอย่างไร
Answer
ภารกิจดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่คุณได้รับจะพิจารณาจากความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ได้จากการตอบแบบประเมินออนไลน์และผลตรวจสุขภาพเบื้องต้นของคุณ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องทำแบบประเมินออนไลน์ต่าง ๆ ก่อน ระบบจึงจะสามารถพิจารณาและแนะนำภารกิจสุขภาพที่เหมาะสมกับคุณได้
Text Answer
Table Answer
Order
44

ภารกิจเฉพาะบุคคล

Category
challenges
ID
how-to-track-the-results-of-my-personal-challenges
Title
ภารกิจเฉพาะบุคคล
Question
เอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับข้อมูลหลังการรับคำท้าในภารกิจเฉพาะบุคคลอย่างไร
Answer
หากคุณได้รับภารกิจเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับข้อมูลการออกกำลังกายของคุณผ่านแอปออกกำลังกายที่เชื่อมต่อกับแอป AIA Vitality และรายงานการเข้าใช้บริการฟิตเนสของพันธมิตร หากคุณได้รับภารกิจที่เกี่ยวกับผลตรวจสุขภาพ คุณจะต้องส่งตรวจสุขภาพผ่านแอป AIA Vitality
Text Answer
Table Answer
Order
45

ภารกิจเฉพาะบุคคล

Category
challenges
ID
max-points-earn-in-a-year-from-my-personal-health-and-exercise-challenges
Title
ภารกิจเฉพาะบุคคล
Question
ฉันจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้จากภารกิจดูแลสุขภาพ และภารกิจออกกำลังกายส่วนบุคคลกี่คะแนนต่อปี
Answer
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ทุกคนมีโอกาสรับภารกิจดูแลสุขภาพ และภารกิจออกกำลังกายส่วนบุคคล มากน้อยแตกต่างกัน รวมถึงอาจได้รับคะแนนที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล
Text Answer
Table Answer
Order
46

ภารกิจเฉพาะบุคคล

Category
challenges
ID
how-to-verify-weight-loss-challenge-result
Title
ภารกิจเฉพาะบุคคล
Question
ฉันกดรับภารกิจลดน้ำหนัก ฉันจะส่งผลตรวจเพื่อพิชิตภารกิจนี้ได้อย่างไร
Answer
คุณต้องส่งหลักฐานการชั่งน้ำหนัก ผ่านกิจกรรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน ประเมินสมรรถภาพร่างกาย หรือปรึกษานักโภชนา ค่าการชั่งน้ำหนักจากแหล่งที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้วเท่านั้นที่สามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับพิชิตภารกิจ
Text Answer
Table Answer
Order
49

ภารกิจเฉพาะบุคคล

Category
challenges
ID
challenge-expired-and-not-achieved
Title
ภารกิจเฉพาะบุคคล
Question
จะเกิดอะไรขึ้นหากภารกิจของฉันหมดอายุและฉันทำภารกิจไม่สำเร็จ ฉันจะขอรับภารกิจเดิมอีกครั้งได้หรือไม่
Answer
หากข้อมูลสุขภาพของคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับจากวันที่คุณได้รับภารกิจดูแลสุขภาพนั้น และคุณไม่สามารถทำภารกิจสำเร็จในครั้งแรก คุณอาจจะได้รับภารกิจเดิมอีกครั้ง
Text Answer
Table Answer
Order
50

ภารกิจเฉพาะบุคคล

Category
challenges
ID
some-treatment-not-included-in-vitality-programme
Title
ภารกิจเฉพาะบุคคล
Question
เหตุใดการแพทย์แผนโบราณของจีน (Traditional Chinese Medicine หรือ TCM) การฝังเข็ม วิตามิน ฯลฯ จึงไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Answer
โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ อ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับภาครัฐ รวมถึงองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เช่น องค์การอนามัยโลก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไม่แนะนำแนวทางการรักษาทางใดทางหนึ่ง แต่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และการออกกำลังกาย การทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยสัดส่วนที่สมดุล ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน เป็นแนวทางปฏิบัติสากล ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและวิตามินต่าง ๆ จึงไม่ควรนำมาทดแทนการทานอาหารที่สมดุลย์ และไม่สามารถชดเชยการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ไม่ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ เครียด และรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ หากดำเนินต่อไปเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคได้
Text Answer
Table Answer
Order
51

ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์

Category
challenges
ID
join-the-active-challenge
Title
ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์
Question
ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์คืออะไร ฉันมีสิทธิเข้าร่วมได้หรือไม่
Answer
ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์คือภารกิจออกกำลังกายราย 2 สัปดาห์ที่สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ทุกคนสามารถเข้าร่วมภารกิจได้โดยสะสมคะแนนออกกำลังกายผ่านแอปสุขภาพที่เชื่อมต่อกับแอป AIA Vitality หรือการใช้บริการที่ฟิตเนสพันธมิตรให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ และหากคุณเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส คุณจะได้รับสิทธิ์เลือกของรางวัลแอคทีฟ รีวอร์ดเมื่อทำภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์สำเร็จ
Text Answer
Table Answer
Order
52

ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์

Category
challenges
ID
when-active-challenge-starts-and-ends
Title
ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์
Question
ระยะเวลาการร่วมภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ในแต่ละรอบนับอย่างไร
Answer
การสะสมคะแนนออกกำลังกายในภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์จะเริ่มต้นวันจันทร์เวลา 00.00 น. และจะสิ้นสุดในระยะเวลา 14 วัน คือ วันอาทิตย์อีก 2 สัปดาห์ถัดไป เวลา 23.59 น. ทั้งนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบระยะเวลาที่เหลือสำหรับการทำภารกิจในแต่ละรอบได้ที่ ภารกิจ > ภารกิจที่ทำอยู่ > แอคทีฟ ชาเลนจ์ > ความคืบหน้าของภารกิจ หากคุณเป็นสมาชิกใหม่ คุณจะได้รับภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ ครั้งแรกในวันจันทร์แรกของการเป็นสมาชิก (สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการในวันอังคาร - อาทิตย์ จะได้รับภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ในรอบวันจันทร์ถัดไป)
Text Answer
Table Answer
Order
53

ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์

Category
challenges
ID
max-points-earn-in-a-day-for-active-challenge
Title
ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์
Question
ฉันสามารถรับคะแนนในภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ ได้สูงสุดกี่คะแนนต่อวัน
Answer
คุณสามารถรับคะแนนจากการออกกำลังกายสูงสุด 100 คะแนนต่อวัน สะสม 50 คะแนน จากการเดิน 7,500 ก้าวต่อวัน หรือสะสม 100 คะแนนจากการเดิน 12,500 ก้าวต่อวัน ออกกำลังกายที่ฟิตเนสพันธมิตร เป็นต้น ไปที่เมนูแอปสุขภาพ เพื่อดูแอปที่รองรับการสะสมคะแนนและวิธีสะสมคะแนนออกกำลังกาย
Text Answer
Table Answer
Order
54

ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์

Category
challenges
ID
how-to-earn-active-rewards
Title
ภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์
Question
ทำอย่างไรจึงจะได้รับของรางวัลแอคทีฟ รีวอร์ด
Answer
เชื่อมต่อแอปหรือนาฬิกาสุขภาพ และสะสมคะแนนออกกำลังกาย สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส จะได้รับสิทธิเลือกของรางวัลเมื่อสะสมคะแนนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้เป้าหมายในภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการออกกำลังกายและสุขภาพของแต่ละบุคคล
Text Answer
Table Answer
Order
55

ของรางวัลและสิทธิประโยชน์

Category
rewards
ID
how-to-find-my-rewards
Title
ของรางวัลและสิทธิประโยชน์
Question
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันได้รับของรางวัลและสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้อะไรบ้าง
Answer
คุณสามารถตรวจสอบของรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับผ่านแอปเอเอไอ ไวทัลลิตี้ ที่เมนูสิทธิประโยขน์
Text Answer
Table Answer
Order
56

ของรางวัลและสิทธิประโยชน์

Category
rewards
ID
how-to-redeem-rewards-and-enjoy-partner-benefits
Title
ของรางวัลและสิทธิประโยชน์
Question
ฉันจะรับของรางวัลและใช้สิทธิประโยชน์พันธมิตรได้อย่างไร
Answer
ในแอปเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คุณจะเห็นของรางวัลและสิทธิประโยชน์พันธมิตรทั้งหมดภายใต้เมนูสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ วิธีรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไป กรุณาอ่านวิธีการรับสิทธิประโยชน์สำหรับแต่ละพันธมิตรเพิ่มเติม
Text Answer
Table Answer
Order
57

ของรางวัลและสิทธิประโยชน์

Category
rewards
ID
how-to-choose-a-challenge-reward
Title
ของรางวัลและสิทธิประโยชน์
Question
ฉันจะเลือกของรางวัลจากแอคทีฟ รีวอร์ดได้อย่างไร
Answer
ภายใต้เมนูสิทธิประโยชน์ คุณสามารถกดเลือกของรางวัลที่ต้องการที่ 'คูปอง' หากคุณยังไม่เป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส คุณจะไม่สามารถกดเลือกของรางวัลได้
Text Answer
Table Answer
Order
58

ของรางวัลและสิทธิประโยชน์

Category
rewards
ID
how-to-use-my-reward-from-active-rewards
Title
ของรางวัลและสิทธิประโยชน์
Question
ฉันจะค้นหาของรางวัลแอคทีฟ รีวอร์ดได้ที่ไหน และจะใช้ของรางวัลได้อย่างไร
Answer
ของรางวัลทั้งหมดที่คุณได้รับจะรวบรวมอยู่ในหน้า สิทธิประโยชน์ > คูปอง เมื่อต้องการใช้คูปองของรางวัล คลิก "ใช้ทันที" และทำตามขั้นตอนที่ระบุในหน้าของรางวัล เมื่อกดแลกของรางวัลแล้ว คุณสามารถคลิกปุ่ม "ใช้แล้ว" เพื่อบันทึกว่าได้ใช้โค้ดของรางวัลดังกล่าวแล้ว
Text Answer
Table Answer
Order
59

ของรางวัลและสิทธิประโยชน์

Category
rewards
ID
when-do-rewards-expire
Title
ของรางวัลและสิทธิประโยชน์
Question
ของรางวัลจะหมดอายุเมื่อไหร่
Answer
รางวัลที่ได้รับมีระยะเวลาการใช้งานตามที่ระบุไว้ในคูปอง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรางวัล หากคุณไม่ใช้คูปองภายในระยะเวลาที่กำหนด คูปองดังกล่าวจะหายไปโดยอัตโนมัติ และย้ายไปอยู่ในหน้าประวัติของรางวัล ในหมวดของรางวัลหมดอายุ
Text Answer
Table Answer
Order
60

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
earn-points-from-phone-app-with-no-wearable-device
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
ฉันไม่มีนาฬิกาติดตามการออกกำลังกาย ฉันจะสะสมคะแนนจากการออกกำลังกายผ่านแอปมือถือได้หรือไม่
Answer
แน่นอน คุณสามารถสะสมคะแนนจากก้าวเดินโดยเชื่อมต่อแอป AIA Vitality กับแอปสุขภาพในมือถือของคุณ โดยผู้ใช้ iPhone สามารถเชื่อมต่อกับแอป Health และผู้ใช้มือถือระบบแอนดรอย สามารถเชื่อมกับแอป Samsung Health และแอป Google Fit
Text Answer
Table Answer
Order
61

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
earn-points-while-walk-and-jog
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
ฉันจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้เมื่อฉันเดิน/วิ่งหรือไม่
Answer
คุณจะได้รับคะแนนจากการออกกำลังกายสูงสุด 100 คะแนนต่อวัน จากการเดิน/วิ่ง หากคุณเก็บข้อมูลผ่านแอปหรืออุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกายที่เชื่อมต่อข้อมูลกับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ดูรายชื่อแอปและอุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย และวิธีสะสมคะแนนได้ที่ แอปสุขภาพ
Text Answer
Table Answer
Order
62

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
earning-points-for-exercise-multiple-times-a-day
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
ฉันออกกำลังกายหลายอย่างในแต่ละวัน ฉันจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้จากการออกกำลังกายทุกกิจกรรมเลยหรือไม่
Answer
คุณจะได้รับคะแนนจากการกำลังกายเพียงกิจกรรมเดียวต่อวัน หากคุณออกกำลังกายมากกว่าหนึ่งกิจกรรม คุณจะได้รับคะแนนจากกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด โดยคะแนนจะปรากฎในประวัติคะแนนภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้รับข้อมูลออกกำลังกายจากอุปกรณ์หรือการออกกำลังกายที่ฟิตเนส ทั้งนี้ คะแนนการออกกำลังกาย จำกัดสูงสุดที่ 15,000 คะแนนต่อปี จากการออกกำลังกายประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลออกกำลังกายผ่านอุปกรณ์ที่รองรับ การออกกำลังกายที่ฟิตเนสของพันธมิตร หรือการเข้าร่วมอีเวนต์กิจกรรมออกกำลังกาย
Text Answer
Table Answer
Order
63

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
how-to-receive-points-for-marathon-or-cycling-event
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
ฉันเข้าร่วมงานวิ่ง/งานปั่น เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันจะขอรับคะแนนไวทัลลิตี้ได้อย่างไร
Answer
เพียงส่งข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วม ได้แก่ ชื่องาน เลขบิบ และเวลาที่ทำได้ ในหัวข้อ กิจกรรมออกกำลังกาย จากเมนู ภารกิจ ผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เมื่อส่งข้อมูลครบถ้วน ระบบจะคำนวนคะแนนให้คุณจากประเภทกีฬาและระยะทางที่คุณร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมออกกำลังกายจะไม่ถูกนำไปคำนวนรวมกับคะแนนในกิจกรรมแอคทีฟ ชาเลนจ์
Text Answer
Table Answer
Order
64

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
improve-vitality-status-after-achieved-annual-limit
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
หากฉันได้รับคะแนนจากการออกกำลังกายสูงสุดต่อปีสมาชิกแล้ว ฉันสามารถรับคะแนนเพิ่มจากการทำภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์หรือไม่
Answer
คุณไม่สามารถรับคะแนนจากการออกกำลังกายเพิ่มได้ แต่คุณจะได้รับรางวัลแอคทีฟ รีวอร์ด หากคุณเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส และทำตามเป้าหมายที่ได้รับจากภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ได้สำเร็จ
Text Answer
Table Answer
Order
65

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
earn-points-using-any-fitness-device-or-app
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
ฉันสามารถใช้นาฬิกาหรือแอปสุขภาพทุกแพลทฟอร์มในการสะสมคะแนนไวทัลลิตี้หรือไม่
Answer
ไม่สามารถทำได้ คุณสามารถสะสมคะแนนไวทัลลิตี้จากการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันและแอปสุขภาพที่รองรับการเชื่อมต่อกับแอป AIA Vitality เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนูแอปสุขภาพ
Text Answer
Table Answer
Order
66

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
data-support-by-device-and-application
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
แอปและสุขภาพแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้งานร่วมกับแอปเอไอเอ ไวทัลลิตี้้สามารถติดตามข้อมูลอะไรได้บ้าง
Answer
คุณสามารถสะสมคะแนนออกกำลังกายสูงสุด 100 คะแนนต่อวันจาก ก้าวเดิน อัตราการเต้นของหัวใจ และความเร็ว อีกทั้งยังสามารถสะสมคะแนนการนอนหลับ 5 คะแนนต่อวันได้จากการนอนหลับอย่างน้อย 7 ชั่วโมงต่อวัน ผ่านนาฬิกาฟิตบิท การ์มิน แอปเปิ้ลวอช ซัมซุงเกียร์ และซัมซุงวอช ข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์และแอปสุขภาพที่รองรับเพื่อสะสมคะแนนไวทัลลิตี้ ได้แก่ ✖

อุปกรณ์ / แอปสุขภาพ

ก้าวเดิน

อัตราการเต้นของหัวใจ (สำหรับนาฬิกาที่มีฟังก์ชันวัดอัตราการเต้นของหัวใจ)

ความเร็ว

นอนหลับ

นาฬิกาฟิตบิท (ผ่านแอป Fitbitt บนไอโฟนและแอนดรอยด์)

นาฬิกาการ์มิน (ผ่านแอป Garmin บนไอโฟนและแอนดรอยด์)

นาฬิกาโพลาร์ (ผ่านแอป Polar บนไอโฟนและแอนดรอยด์)

แอป Health (ไอโฟน)

นาฬิกาแอปเปิล วอช (ผ่านแอป Health บนไอโฟน)

นาฬิกาแอปเปิล วอช (ผ่านแอป Pillow, Sleep++, Sleep Watch บนไอโฟน)

แอป Samsung Health (แอนดรอยด์)

นาฬิกาซัมซุง (ผ่านแอป Samsung Health ระบบแอนดรอยด์เท่านั้น)

นาฬิกาซุนโต้ (ผ่านแอป Suunto บนไอโฟนและแอนดรอยด์)

แอป Huawei Health (บนหัวเว่ยและแอนดรอยด์)

นาฬิกาหัวเว่ย (ผ่านแอปหัวเว่ย เฮลท์ บนไอโฟนและแอนดรอยด์)

แอป Google Fit (บนแอนดรอยด์)

แอป Strava (บนไอโฟนและแอนดรอยด์)

กรุณาศึกษาคุณสมบัติการติดตามข้อมูลสุขภาพของอุปกรณ์แต่ละรุ่นโดยละเอียด (ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ความเร็ว ก้าวเดิน และการนอนหลับ) เอไอเอ ไวทัลลิตี้ไม่รับข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น และข้อมูลการออกกำลังกายที่ผู้ใช้บันทึกด้วยตนเอง มิได้บันทึกโดยระบบ จะไม่ได้รับคะแนนไวทัลลิตี้
Text Answer
Table Answer
Order
67

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
discrepancy-in-steps-between-vitality-app-and-ios-health-app
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
ทำไมจำนวนก้าวที่ปรากฎในแอปเอไอเอ ไวทัลลิตี้จึงไม่ตรงกับจำนวนก้าวที่ปรากฎในแอปสุขภาพในไอโฟนเมื่อใช้ร่วมกับแอปเปิล วอช
Answer
แอป Health จะแสดงผลรวมก้าวเดินจากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแอป Health ซึ่งรวมถึงจำนวนก้าวจากแอปมือถือและนาฬิกาที่คุณเชื่อมต่อไว้ คุณสามารถดูรายละเอียดแยกแต่ละอุปกรณ์โดยเลือกก้าวเดิน > แสดงข้อมูลทั้งหมด > เลือกวันที่เพื่อดูรายละเอียด ทั้งนี้ เราแนะนำให้คุณดูจำนวนก้าวเดินรวมแต่ละวันจากแอปของนาฬิกาที่คุณใช้ เช่น แอปฟิตเนส ของแอปเปิล วอช ทั้งนี้แอป AIA Vitality ได้รับข้อมูลจากทุกอุปกรณ์แยกจากกัน โดยจะมอบคะแนนจากกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดให้แก่คุณ
Text Answer
Table Answer
Order
69

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
discrepancy-in-steps-between-vitality-app-and-samsung-s-health-app
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
ทำไมจำนวนก้าวที่ปรากฎในแอปเอไอเอ ไวทัลลิตี้จึงไม่ตรงกับจำนวนก้าวที่ปรากฎในแอปซัมซุง เฮลท์ในมือถือเมื่อใช้ร่วมกับนาฬิกาซัมซุง
Answer
แอป Samsung Health จะแสดงผลรวมก้าวเดินจากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแอป Samsung Health ซึ่งรวมถึงจำนวนก้าวจากแอปมือถือและนาฬิกาที่คุณเชื่อมต่อไว้ คุณสามารถดูรายละเอียดแยกแต่ละอุปกรณ์โดยไปที่ ""ก้าว"" และแตะ ""เพิ่มเติม"" ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ แตะ ""แหล่งข้อมูลที่จะดู"" และเลือกดูรายละเอียดแยกแต่ละอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลก้าวเดินจากนาฬิกา Samsung Watch และ Samsung Gear รุ่นเก่าบางรุ่น จะไม่สามารถดูรายละเอียดแยกจากโทรศัพท์มือถือได้ ทำให้จำนวนก้าวรวมที่เห็นมากกว่าจำนวนก้าวจริงที่นาฬิกาบันทึกไว้ ทั้งนี้แอป AIA Vitality ได้รับข้อมูลจากทุกอุปกรณ์แยกจากกัน โดยจะมอบคะแนนจากกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดให้แก่คุณ
Text Answer
Table Answer
Order
70

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
why-device-linking-and-delinking-button-disabled
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
ทำไมปุ่มเชื่อมต่อ/ยกเลิกเชื่อมต่อของฉันคลิกไม่ได้
Answer
อาจเกิดจากมีการปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ชั่วคราว คุณสามารถลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งในภายหลัง
Text Answer
Table Answer
Order
71

การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ

Category
fitness-devices
ID
syncing-issues
Title
การเชื่อมต่อแอปสุขภาพ
Question
ทำไมข้อมูลการออกกำลังกายของฉันไม่ถูกต้อง
Answer
หากข้อมูลการออกกำลังกายหรือคะแนนไม่ถูกต้อง ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบอุปกรณ์สุขภาพของคุณ ตรวจสอบว่านาฬิกาของคุณเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปที่แอปนั้นๆหรือยัง หากข้อมูลไม่อัปเดทในแอปนั้น ไวทัลลิตี้ก็จะไม่ได้รับข้อมูลเช่นกัน device-logo-list 2. อัปเดทแอปพลิชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ตรวจสอบว่ามือถือและแอปพลิเคชันสุขภาพของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ device-logo-list 3. ยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออีกครั้ง เปิดหน้าอุปกรณ์สุขภาพ เลือกอุปกรณ์ของคุณและทำการยกเลิกการเชื่อมต่อจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง หลังจากนั้นคุณควรจะเห็นข้อมูลที่อัปเดทแล้ว 4. รอสักครู่ เราอาจจะใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์สุขภาพของคุณ ติดต่อเราหากข้อมูลไม่แสดงหลังจาก 24 ชั่วโมงผ่านไป 5. อัปเดทข้อมูลของคุณ สำหรับ syncing-issues-faq 6. ตรวจสอบการตั้งค่า เลือกการตั้งค่าที่โทรศัพท์ของคุณและตรวจสอบว่าคุณได้ยินยอมให้เราเข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่
Text Answer
Table Answer
Order
72

ติดตามการนอนหลับ

Category
fitness-devices
ID
supported-fitness-devices-for-tracking-sleep
Title
ติดตามการนอนหลับ
Question
อุปกรณ์ใดบ้างที่รองรับการสะสมคะแนนไวทัลลิตี้จากการนอนหลับ
Answer
คุณสามารถสะสมคะแนนไวทัลลิตี้จากการนอนหลับได้ โดยเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน AIA Vitality เข้ากับนาฬิกาและแอปที่รองรับ ได้แก่ ● นาฬิกาฟิตบิท ผ่านแอป Fitbit ● นาฬิกาการ์มิน ผ่านแอป Garmin Connect ● นาฬิกาแอปเปิล วอช ผ่านแอป Pillow, Sleep++ และ Sleep Watch ● นาฬิกาซัมซุง เกียร์ และ ซัมซุง วอช ผ่านแอป Samsung Health
Text Answer
Table Answer
Order
73

ติดตามการนอนหลับ

Category
fitness-devices
ID
sleep-data-not-synced-to-vitality-app
Title
ติดตามการนอนหลับ
Question
นาฬิกาแสดงผลการติดตามการนอนหลับของฉันได้ปกติ เพราะเหตุใดจึงไม่มีข้อมูลการนอนหลับของฉันปรากฎในแอปเอไอเอ ไวทัลลิตี้
Answer
ลองยกเลิกการเชื่อมต่อนาฬิกากับแอปเอไอเอ ไวทัลลลิตี้ และเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง หากยังคงพบปัญหา กรุณาตรวจสอบแอปที่ใช้ส่งข้อมูลการนอนของคุณว่าคุณได้อนุญาตให้แอปเอไอเอ ไวทัลลิตี้เข้าถึงข้อมูลการนอนหลับของคุณแล้วหรือไม่
Text Answer
Table Answer
Order
74

ติดตามการนอนหลับ

Category
fitness-devices
ID
night-shift-affecting-sleep-tracking-results
Title
ติดตามการนอนหลับ
Question
หากฉันทำงานช่วงเวลากลางคืน จะสามารถสะสมคะแนนจากการนอนหลับได้หรือไม่
Answer
คุณสามารถสะสมคะแนนการนอนหลับเมื่อคุณมีชั่วโมงการนอนหลับเพียงพอต่อวัน โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นอนหลับ ทั้งนี้ ระบบจะนับเวลา 24 ชั่วโมงในการให้คะแนนการนอนหลับตั้งแต่เวลาเที่ยงวันถึงเวลาเที่ยงของวันถัดไป
Text Answer
Table Answer
Order
75

ติดตามการนอนหลับ

Category
fitness-devices
ID
how-multiple-naps-affect-sleep-tracking-results
Title
ติดตามการนอนหลับ
Question
หากฉันงีบหลับหลายครั้งต่อวัน และมีชั่วโมงการนอนหลับรวมกันมากกว่า 7 ชั่วโมง ฉันจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้จากการนอนหลับหรือไม่
Answer
คุณสามารถสะสมคะแนนการนอนหลับได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามนาฬิกาอาจไม่สามารถติดตามการนอนหลับได้อย่างถูกต้องสำหรับการงีบหลับที่มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง
Text Answer
Table Answer
Order
76

Welcome to AIA Vitality

Title
ยินดีต้อนรับสู่ เอไอเอ ไวทัลลิตี้
Sub Title
Redirect URL
https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/how-it-works/AIAVitalityPlus/
isHtml
true
HTML Content

ยินดีต้อนรับสู่เอไอเอ ไวทัลลิตี้ รับสิทธิประโยชน์ พร้อมมีสุขภาพที่ดีขึ้นไปกับเรา

รับสิทธิประโยชน์มากมายทันที เช่น ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ส่วนลดนาฬิกาสุขภาพ ส่วนลดฟิตเนส ตรวจสุขภาพฟรี ฯลฯ และรับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อคุณทำกิจกรรมประเมินสุขภาพและภารกิจต่าง ๆ เพื่อสะสมคะแนนและเลื่อนจากสถานะบรอนซ์สู่สถานะแพลทินัม

อัปเกรดเป็นเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส

รับรางวัลแอคทีฟ รีวอร์ด ทุก 2 สัปดาห์ เมื่อพิชิตภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ได้สำเร็จ และรับสิทธิประโยชน์พันธมิตรเพิ่มขึ้น สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เท่านั้น เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
Description
Image
welcome
Order

Free Member Upgrade

ID
upselling-free-member-upgrade
Image Group
points
Image Name
upselling
Title
อัปเกรดเป็นเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
Description
จ่ายเพิ่มอีกนิด ก็ได้รับของรางวัลและสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม
Benefit Items
{"iconName":"voucher","iconGroup":"upselling","benefitTitle":"รางวัลแอคทีฟ รีวอร์ด","benefitDesc":"แค่ออกกำลังกายก็ได้ของรางวัลเพิ่มขึ้น"}
{"iconName":"gift","iconGroup":"upselling","benefitTitle":"สิทธิประโยชน์พิเศษ","benefitDesc":"รับส่วนลดพาร์ทเนอร์และของรางวัลมากยิ่งขึ้น"}
Button Name
ดูเพิ่มเติม
websiteRedirection
false

Corporate Member Upgrade

ID
upselling-corporate-member-upgrade
Image Group
points
Image Name
upselling
Title
อัปเกรดเป็นเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
Description
เพียง 2 ขั้นตอน ก็ได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น
Benefit Items
{"iconName":"tap_to_upgrade","iconGroup":"upselling","benefitTitle":"ขั้นตอนที่ 1 ซื้อแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้","benefitDesc":"เลือกความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ความต้องการ และประหยัดกว่าด้วยส่วนลดเบี้ยประกัน"}
{"iconName":"unlock","iconGroup":"upselling","benefitTitle":"ขั้นตอนที่ 2 อัปเกรดเป็นเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส","benefitDesc":"ชำระค่าเบี้ยประกันเพียง 1,400 บาท/ปีสมาชิก"}
{"iconName":"voucher","iconGroup":"upselling","benefitTitle":"รางวัลแอคทีฟ รีวอร์ด","benefitDesc":"แค่ออกกำลังกายก็ได้ของรางวัลเพิ่มขึ้น"}
{"iconName":"gift","iconGroup":"upselling","benefitTitle":"สิทธิประโยชน์พิเศษ","benefitDesc":"รับส่วนลดพาร์ทเนอร์และของรางวัลมากยิ่งขึ้น"}
Button Name
ดูเพิ่มเติม
websiteRedirection
false

Free Member Learn More

ID
free-member-learn-more
Primary Image Group
points
Primary Image Name
vitality_plus
Primary Title
ให้รางวัลแก่ตัวเองด้วยเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
Primary Description
รับของรางวัลเพิ่มขึ้นจากภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ และสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เท่านั้น
Icon Texts
Button Name
อัปเกรดสมาชิก
websiteRedirection
false
Learn More Items
{"imageGroup":"points","imageName":"active_rewards","learnMoreTitle":"แอคทีฟ รีวอร์ด","learnMoreDesc":"สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส สามารถเลือกของรางวัลแอคทีฟ รีวอร์ด มูลค่ารวม 1,300 - 2,600 บาทต่อปีสมาชิก เมื่อคุณพิชิตภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ได้สำเร็จทุก 2 สัปดาห์"}
{"imageGroup":"points","imageName":"partner_benefits","learnMoreTitle":"สิทธิประโยชน์พิเศษ","learnMoreDesc":"เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์พันธมิตรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ ด้วยส่วนลดและเงินคืนจากการจองโรงแรมที่พัก การตรวจสุขภาพ ค่าสมาชิกฟิตเนส ฯลฯ ประหยัดยิ่งขึ้นด้วยเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลั"}
{"imageGroup":"points","imageName":"annual_premium","learnMoreTitle":"เบี้ยประกันภัย","learnMoreDesc":"รับสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส สุดคุ้ม! ชำระเพียง 1,400 บาทต่อปีสมาชิก\n\nอัปเกรดวันนี้! ชำระเบี้ยประกันตามจำนวนวันที่เหลือในปีสมาชิกนี้เท่านั้น\n\nเริ่มชำระเบี้ยประกันเต็มจำนวนในปีสมาชิกถัดไป ภายใน 30 วันก่อนและหลังวันเริ่มปีสมาชิกใหม่ เพื่อเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสอย่างต่อเนื่อง"}
Secondary Title
สะดวก ปลอดภัย
Secondary Description
อัปเกรดสมาชิกและชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือโอนผ่านโมบาย แบงค์กิ้งได้ทันที
Secondary Image Group
Secondary Image Name
End Note
<0>ติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติม
Footer Image Group
Footer Image Name

Corp Member Learn More

ID
corp-member-learn-more
Primary Image Group
points
Primary Image Name
vitality_plus
Primary Title
ให้รางวัลแก่ตัวเองด้วยเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
Primary Description
รับของรางวัลเมื่อพิชิตเป้าหมายในภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ และรับสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เท่านั้น\n\nอัปเกรดเป็นเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ได้ง่าย ๆ เพียงมีแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รายบุคคล และอัปเกรดด้วยตนเองผ่านแอป
Icon Texts
Button Name
ติดต่อตัวแทน
websiteRedirection
true
Learn More Items
{"imageGroup":"points","imageName":"integrated_insurance","learnMoreTitle":"แบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้","learnMoreDesc":"อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมจากแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 25%\n\nเลือกความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือโรคร้ายแรง หมดห่วง พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน\n\nนอกจากนี้ เบี้ยประกันยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)"}
{"imageGroup":"points","imageName":"active_rewards","learnMoreTitle":"แอคทีฟ รีวอร์ด","learnMoreDesc":"สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส สามารถเลือกของรางวัลแอคทีฟ รีวอร์ด มูลค่ารวม 1,300 - 2,600 บาทต่อปีสมาชิก เมื่อคุณพิชิตภารกิจแอคทีฟ ชาเลนจ์ได้สำเร็จทุก 2 สัปดาห์"}
{"imageGroup":"points","imageName":"partner_benefits","learnMoreTitle":"สิทธิประโยชน์พิเศษ","learnMoreDesc":"เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์พันธมิตรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ ด้วยส่วนลดและเงินคืนจากการจองโรงแรมที่พัก การตรวจสุขภาพ ค่าสมาชิกฟิตเนส ฯลฯ ประหยัดยิ่งขึ้นด้วยเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส"}
{"imageGroup":"points","imageName":"annual_premium","learnMoreTitle":"เบี้ยประกันภัย","learnMoreDesc":"รับสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส สุดคุ้ม! ชำระเพียง 1,400 บาทต่อปีสมาชิก\n\nอัปเกรดวันนี้! ชำระเบี้ยประกันตามจำนวนวันที่เหลือในปีสมาชิกนี้เท่านั้น\n\nเริ่มชำระเบี้ยประกันเต็มจำนวนในปีสมาชิกถัดไป ภายใน 30 วันก่อนและหลังวันเริ่มปีสมาชิกใหม่ เพื่อเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสอย่างต่อเนื่อง"}
Secondary Title
สะดวก ปลอดภัย
Secondary Description
อัปเกรดสมาชิกและชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือโอนผ่านโมบาย แบงค์กิ้งได้ทันที
Secondary Image Group
Secondary Image Name
End Note
<0>ติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติม
Footer Image Group
Footer Image Name

Payment

Your Plan Title
แผนของคุณ
Payment Detail Title
อัปเกรด
Payment Item Name
เบี้ยประกัน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
Payment Item Description
วันนี้ –
Currency
บาท
Preview Details Title
รายละเอียด
Name
ชื่อ นามสกุล
Membership Number
หมายเลขสมาชิก
Policy Number
เลขที่กรมธรรม์1
Foot Note Number 1
1
Foot Note 1
ตรวจสอบเบอร์มือถือก่อนชำรเงิน แก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูโปรไฟล์
Next Due Date
กำหนดชำระงวดถัดไป
Mobile
เบอร์มือถือ
Foot Note Number 2
2
Foot Note 2
บันทึกสลักหลังเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสของคุณ จะแนบไปกับกรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ฉบับนี้ ในกรณีที่กรมธรรม์ฉบับนี้สิ้นผลบังคับ บันทึกสลักหลังนี้จะโอนย้ายไปแนบกับกรมธรรม์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ฉบับอื่น (ถ้ามี)
Proceed
ชำระเงิน
Payment Method Title
เลือกวิธีการชำระเงิน
Payment Method
{"iconGroup":"upselling","iconName":"creditCard","title":"บัตรเครดิต","desription":"ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต"}
{"iconGroup":"upselling","iconName":"qr","title":"คิวอาร์โค้ด","desription":"สแกนจ่ายผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้ง"}
Payment Successful Title
ชำระเงินสำเร็จ
Payment Successful Description
"ยินดีต้อนรับสู่เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส! แอปจะพร้อมให้คุณเริ่มใช้งานฟีเจอร์ของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสได้ภายใน 8 ชั่วโมง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่พิเศษยิ่งขึ้น"
Home
ย้อนกลับ
Payment Failed Title
เกิดข้อผิดพลาด
Payment Failed Description
ชำระเงินไม่สำเร็จ อาจเกิดปัญหาการเชื่อมต่อ วงเงินบัตรไม่เพียงพอ หรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ กรุณาลองอีกครั้ง หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
Payment Failed Button
ย้อนกลับ
Service Error Title
เกิดข้อผิดพลาด
Service Error Description
ขออภัย เกิดปัญหาทางเทคนิค แต่ไม่ต้องกังวล ระบบได้รับข้อมูลการชำระเงินของคุณเรียบร้อยแล้ว และสถานะการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ของคุณจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า
Service Error Button
ติดต่อเรา
Plan Type Upgraded Description
เย่! คุณเริ่มใช้สิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสได้แล้ว กดปุ่มรีเฟรชแอปแล้วออกสตาร์ทกันเลย
Plan Type Upgraded Button
รีเฟรชแอป
Payment Cancelled Title
ยกเลิกการชำระเงินสำเร็จ
Payment Cancelled Description
เมื่อคุณพร้อม คุณสามารถอัปเกรดสมาชิกเพื่อรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่พิเศษยิ่งขึ้นได้ทุกเมื่อ
Payment Cancelled Button
ย้อนกลับ
Payment Timeout Title
หมดเวลาดำเนินการ
Payment Timeout Description
การชำระเงินเกินเวลา เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล กรุุณาชำระเงินให้เสร็จภายใน 10 นาที
Payment Timeout Button
ย้อนกลับ
Payment Details Service Error Title
เกิดข้อผิดพลาด
Payment Details Service Error Description
ขออภัย เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
Payment Details Service Error Button
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Payment Details Timeout Title
การเชื่อมต่อหมดเวลา
Payment Details Timeout Description
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการเชื่อมต่อขัดข้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
Payment Details Timeout Button
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Upgrade Not Eligible Title
ขออภัย
Upgrade Not Eligible Description
ประเภทสมาชิกของคุณไม่สามารถอัปเกรดเป็นเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งหมายเลขสมาชิกของคุณ
Upgrade Not Eligible Button
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Payment Gateway Error Title
เกิดข้อผิดพลาด
Payment Gateway Error Description
ชำระเงินไม่สำเร็จ อาจเกิดปัญหาการเชื่อมต่อ หรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ กรุณาลองอีกครั้ง หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
Payment Gateway Error Button
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Payment Gateway Timeout Title
การเชื่อมต่อหมดเวลา
Payment Gateway Timeout Description
ชำระเงินไม่สำเร็จ อาจเกิดปัญหาการเชื่อมต่อ หรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ กรุณาลองอีกครั้ง หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
Payment Gateway Timeout Button
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Loading
กำลังโหลด
Please Wait
โปรดรอ