Assessments

Show Health Results
หลักฐานการขอรับคะแนนของคุณ
Frame
จัดวางเอกสารภายในกรอบ
Your Photos
ภาพถ่ายของคุณ
Files
เลือกไฟล์สำหรับขอรับคะแนน
Other Results
คุณต้องการรับคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่
Your Photos Desc
เมื่อคุณแนบรูปภาพเอกสารครบถ้วนแล้ว กด 'ถัดไป'
Files Desc
แนบไฟล์ภาพ (PNG และ JPG) มากกว่า 1 ภาพ หรือไฟล์ PDF 1 ไฟล์
Other Results Desc
รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมอื่น ๆ
Enter Date
ระบุวันที่
Review
รีวิว
Find Clinic
ค้นหาพาร์ทเนอร์
Find Gym
ค้นหา{{gym}}
Province
จังหวัด
City
เมือง
Merge And Submit
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อประมวลผลสำเร็จเร็ว ๆ นี้
Find Out More Title
รักษาสุขภาพเพื่อรับคะแนนเพิ่ม
Find Out More Description
รับคะแนนจากรายการตรวจสุขภาพ และรับเพิ่มขึ้นเมื่อผลตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
Find Out More Earned
รับคะแนน
Find Out More Get
รับสูงสุด
Offline Assessment Completed
ส่งข้อมูลจากกิจกรรมประเมินสุขภาพเรียบร้อยแล้ว
Submit Failure
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
Cache Error
เกิดข้อผิดพลาดในการเก็บข้อมูล
Invalid File Type
ประเภทไฟล์ไม่ถูกต้อง
Navigate To Health Report
ดูรายงานสุขภาพ
Related Rewards
สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
Points
คะแนน
Points Description
คุณจะได้รับ <0>+{{points}} คะแนน
Take Photo
ถ่ายรูป
Upload File
อัปโหลดไฟล์
Add Photo
เพิ่มรูปภาพ
Add File
เพิ่ิ่มไฟล์
Review Assessment
ทบทวนแบบประเมิน
Progress Completed
สำเร็จ
Use Now Button
ใช้ทันที
Redeem Now Button
แลกทันที
Navigation
การนำทาง
Expired On Date
หมดอายุวันที่ {{date}}
Earn Up
รับสูงสุด
Dependent Question Not Closed
ไม่สามารถปิดคำถามที่นี้ได้
Notifications Title
การแจ้งเตือน
No Events
ไม่มีรายการ
Find Out How
ดูรายงานสุขภาพ
Get Vouchers
รับคูปอง <0>{{voucher}} ใบ
Get One Voucher
รับคูปอง <0>1 ใบ
Get Award Points
รับ <0>{{awardValue}} คะแนน
Personalised
เฉพาะบุคคล
Call Phone
โทร {{phone}}
Call To Book
โทร
Invalid Input
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Input Labels
['ความดันโลหิตซิสโตลิก', 'ความดันโลหิตไดแอสโตลิก']
Add File Completed
สำเร็จ
One Photo Page
1 ภาพต่อหน้า
Select From Drive
เลือกจากไดรฟ์
Select From Library
เลือกจากคลังภาพ
Delete File
ลบไฟล์
Ask Me Later
ถามภายหลัง
Allow Read External Storage
อนุญาตให้ vitality2020 อ่านจากที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก
Choose File Attachments
เลือกไฟล์แนบ
Ok
ตกลง
Permission To Use Camera
อนุญาตให้เข้าถึงกล้องถ่ายรูป
Need Permission To Use Camera
เราต้องได้รับการอนุญาตเพื่อเข้าถึงกล้องของคุณ
App No Camera Access
แอปยังไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงกล้องถ่ายรูป
None Answered
คุณยังไม่ได้ตอบคำถามด้านบน กรุณาย้อนกลับไปตอบคำถาม
Others Not Answered
คุณได้ระบุวันที่รับการประเมินสุขภาพ แต่ยังไม่ได้ตอบคำถาม กรุณาย้อนกลับไปตอบคำถาม
Date Unanswered
คุณไม่ได้ระบุวันที่รับการประเมินสุขภาพ กรุณาย้อนกลับไปที่คำถามแรกเพื่อระบุวัน
Go To Settings
แอปนี้ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงกล้อง ไปที่การตั้งค่าและอนุญาตให้ AIA Vitality ถึงกล้องได้
Error Camera Permissions
เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าถึงกล้อง
Error Picture Failed
เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถถ่ายภาพได้
Error Create Pdf
เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถสร้างไฟล์ PDF
Missing Attachments
ยังไม่ได้แนบไฟล์
Questions Not Available
ยังไม่มีคำถามในขณะนี้
Biometric Login Failed
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วยไบโอแมทริกซ์
Photos Desc
หลักฐานต้องปรากฎ ชื่อ-นามสกุลสมาชิก ชื่อโรงพยาบาล/คลินิค/พันธมิตร วันที่ตรวจ และผลการตรวจ
Now
ทำได้ทันที
Crop Instruction
แตะที่ปุ่มครอบอีกครั้งเพื่อตัดรูปภาพ
BMI Title
ดัชนีมวลกาย
Blood Pressure Title
ความดันโลหิต
Blood Glucose Title
น้ำตาลในเลือด
Cholesterol Title
คอเลสเตอรอล
How to earn more points
วิธีสะสมคะแนนเพิ่ม
Frequency
ความถี่ในการรับคะแนน
Taken on
รับคะแนนล่าสุด
Next Assessment
ทำแบบประเมินถัดไป
Make an Appointment
นัดหมาย
Related Challenges
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
Continue Assessment
ดำเนินการประเมินต่อไป

HealthReport

Health Report
รายงานสุขภาพ
Vitality Header Text
ร่างกายของคุณจะแก่หรืออ่อนกว่าวัยขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณ อายุไวทัลลิตี้จะบอกได้ว่าร่างกายของคุณอายุเท่าไหร่
This Is
อายุ
Years
ปี
Above
มากกว่า
Below
น้อยกว่า
Your Real Age
อายุจริงของคุณ
Your Age
อายุของคุณ
Vitality Age
อายุไวทัลลิตี้
Take Assessment
คุณต้องทำแบบประเมินเพื่อค้นหาอายุไวทัลลิตี้
Areas Are Out Of Range
รายการ อยู่นอกเกณฑ์ปกติ
Areas Are In Range
รายการ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
In Range
อยู่ในเกณฑ์
Out Of Range
ไม่อยู่ในเกณฑ์
Your Result
ผลของคุณ
Healthy Range
เกณฑ์ดี
Poor
ไม่ดี
Good
ดี
No Data
ไม่มีข้อมูล
Numbers Are In Range
<0>{{numerator}} / {{denominator}} รายการ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ดูเพิ่มเติมในรายงานสุขภาพ
Health Report Card Description
<0>{{outOfRange}} / {{totalNumber}} รายการ อยู่นอกเกณฑ์ปกติ ดูเพิ่มเติมในรายงานสุขภาพ
Vitals
ข้อมูลสุขภาพ
Fitness
ออกกำลังกาย
Nutrition
โภชนาการ
Sleep
นอนหลับพักผ่อน
Mental Health
สุขภาพจิต
Smoking
สูบบุหรี่
Data Submitted Successfully
วันที่ส่งข้อมูลสำเร็จ
Data Submitted Failed
ไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลสุขภาพ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Parse Data Error
เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการแยกวิเคราะห์ข้อมูล
Get Account Error
Get account info error, please try again
No Membership Number
ไม่มีหมายเลขสมาชิก
Different Member Sync Before
สมาชิกท่านอื่นได้ส่งข้อมูลนี้แล้ว
Verify Apple Health Error
เกิดข้อผิดพลาดในการยืนยัน Apple Health
Verify Android Health Error
เกิดข้อผิดพลาดในการยืนยัน Samsung Health
No Authorization
ไม่ได้รับอนุญาต
No New Data
ไม่จำเป็นต้องอัปโหลดข้อมูลใหม่
Health Report Card Description for Smoke
คุณ<0>สูบบุหรี่ ดูเพิ่มเติมที่รายงานสุขภาพ
Health Report Card Description for Not Smoke
คุณ<0>ไม่สูบบุหรี่ ดูเพิ่มเติมที่รายงานสุขภาพ
mmolL
mmol/L
mgDL
mg/dL
Centimeters
ซม
Inches
นิ้ว
Kilograms
กิโลกรัม
Pounds
ปอนด์
Pound Per Ounce
ปอนด์ / ออนซ์
Stone Per Pound
หิน / ปอนด์
Meters
เมตร
Inches Per Feet
นิ้ว / ฟุต
Cups Per Day
ถ้วยต่อวัน
Servings Per Day
เสิร์ฟต่อวัน
Drinks Per Day
เครื่องดื่มต่อวัน
Above Real Age
สูงกว่าอายุจริงของคุณ
Below Real Age
ต่ำกว่าอายุจริงของคุณ
Description
คำอธิบาย
No Data Description
Areas Are Healthy
<0> {{count}} / {{total}} พื้นที่มีสุขภาพดี
Area Is Healthy
พื้นที่ <0> {{count}} / {{total}} สมบูรณ์
Healthy
สุขภาพแข็งแรง
Needs Improvement
ต้องการการปรับปรุง
Get Data Now
รับข้อมูลทันที
Complete Assessment
เสร็จสิ้นการประเมินตอนนี้
Fair
ยุติธรรม
Low
ต่ำ
Normal
ปกติ
High
สูง
Quit Smoking
เลิกสูบบุหรี่

Health Report

ID
health-report-id
Main Title
รายงานสุขภาพ

Vitality Age

ID
vitality-age-id
Title
อายุไวทัลลิตี้
Description
ร่างกายของคุณแก่หรืออ่อนกว่าคุณหรือไม่? ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณ อายุไวทัลลิตี้ ของคุณจะบอกคุณว่าร่างกายของคุณอายุเท่าไหร่

Stress

ID
Stress
Title
สุขภาพจิต
Unexpand Description
มาเช็คสุขภาพจิตและภาวะทางอารมณ์ของคุณกัน
Expand Description
มาเช็คสุขภาพจิตและภาวะทางอารมณ์ของคุณกัน
Category List
{"CategoryId": "Stress", "categoryTitle": "สุขภาพจิต","categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "Low", "inRangeIndicator": "in", "description": "ที่ผ่านมาคุณจัดการกับความเครียดได้ค่อนข้างดี ดูแลตนเองเพิ่มขึ้นอีกนิด ลองหาอะไรสนุก ๆ ทำร่วมกับเพื่อนฝูง หรือหากิจกรรมคลายเครียดที่ตัวเองชอบเพื่อดูแลสภาวะจิตใจให้ดีและมีความสุขกับชีวิต"},{ "feedbackIndicator": "Medium", "inRangeIndicator": "out","description": "ดูเหมือนคุณค่อนข้างเครียดในช่วงนี้ ถ้าเป็นไปได้ ลองหาคนที่ไว้ใจพูดคุยปรับทุกข์ดู การเก็บความรู้สึกไว้ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของคุณ แต่หากคุณยังไม่พร้อมพูดคุย ลองเขียนปัญหาลงในกระดาษ ถึงแม้จะเป็นวิธีง่าย ๆ แต่จะช่วยทำให้รู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แล้วหากิจกรรมคลายเครียดทำ เช่น ทำกิจกรรมสนุก ๆ กับเพื่อน ทำอาหาร หรือแค่ออกไปเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศ การออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ก็ช่วยคลายเครียดได้เช่นกัน"},{ "feedbackIndicator": "High", "inRangeIndicator": "out","description": "ดูเหมือนคุณค่อนข้างเครียดในช่วงนี้ ถ้าเป็นไปได้ ลองหาคนที่ไว้ใจพูดคุยปรับทุกข์ดู การเก็บความรู้สึกไว้ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของคุณ แต่หากคุณยังไม่พร้อมพูดคุย ลองเขียนปัญหาลงในกระดาษ ถึงแม้จะเป็นวิธีง่าย ๆ แต่จะช่วยทำให้รู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แล้วหากิจกรรมคลายเครียดทำ เช่น ทำกิจกรรมสนุก ๆ กับเพื่อน ทำอาหาร หรือแค่ออกไปเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศ การออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ก็ช่วยคลายเครียดได้เช่นกัน"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
Categories
{"CategoryId": "Stress", "categoryTitle": "สุขภาพจิต","categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "Low", "inRangeIndicator": "in", "description": "ที่ผ่านมาคุณจัดการกับความเครียดได้ค่อนข้างดี ดูแลตนเองเพิ่มขึ้นอีกนิด ลองหาอะไรสนุก ๆ ทำร่วมกับเพื่อนฝูง หรือหากิจกรรมคลายเครียดที่ตัวเองชอบเพื่อดูแลสภาวะจิตใจให้ดีและมีความสุขกับชีวิต"},{ "feedbackIndicator": "Medium", "inRangeIndicator": "out","description": "ดูเหมือนคุณค่อนข้างเครียดในช่วงนี้ ถ้าเป็นไปได้ ลองหาคนที่ไว้ใจพูดคุยปรับทุกข์ดู การเก็บความรู้สึกไว้ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของคุณ แต่หากคุณยังไม่พร้อมพูดคุย ลองเขียนปัญหาลงในกระดาษ ถึงแม้จะเป็นวิธีง่าย ๆ แต่จะช่วยทำให้รู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แล้วหากิจกรรมคลายเครียดทำ เช่น ทำกิจกรรมสนุก ๆ กับเพื่อน ทำอาหาร หรือแค่ออกไปเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศ การออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ก็ช่วยคลายเครียดได้เช่นกัน"},{ "feedbackIndicator": "High", "inRangeIndicator": "out","description": "ดูเหมือนคุณค่อนข้างเครียดในช่วงนี้ ถ้าเป็นไปได้ ลองหาคนที่ไว้ใจพูดคุยปรับทุกข์ดู การเก็บความรู้สึกไว้ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของคุณ แต่หากคุณยังไม่พร้อมพูดคุย ลองเขียนปัญหาลงในกระดาษ ถึงแม้จะเป็นวิธีง่าย ๆ แต่จะช่วยทำให้รู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แล้วหากิจกรรมคลายเครียดทำ เช่น ทำกิจกรรมสนุก ๆ กับเพื่อน ทำอาหาร หรือแค่ออกไปเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศ การออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ก็ช่วยคลายเครียดได้เช่นกัน"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
Related Assessment
HowStressedAreYou
Result Identifiers
Result Answers

Fitness

ID
Fitness
Title
ฟิตเนส
Unexpand Description
คุณบอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกายเรียบร้อยแล้ว ได้เวลาค้นหาว่าคุณมีระดับความฟิตแค่ไหน
Expand Description
คุณจำเป็นต้องทำแบบประเมินให้ครบถ้วนเพื่ออ่านรายงานสุขภาพฉบับสมบูรณ์
Category List
{"CategoryId": "SedentaryBehaviour", "categoryTitle": "Sedentary Behaviour", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "High","inRangeIndicator": "out", "description": "คุณมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง หากคุณนั่งอยู่กับที่นาน ๆ คุณไม่ควรนั่งอยู่กับที่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน"},{"feedbackIndicator": "Low","inRangeIndicator": "in","description": "ดูเหมือนคุณจะมีการขยับร่างกายในแต่ละวันมากเพียงพอ ไม่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง หรือนั่งอยู่กับที่นาน ๆ รักษาพฤติกรรมที่แอคทีฟนี้ไว้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"<10 ชั่วโมง/วัน"}
{"CategoryId": "PhysicalActivityCardio", "categoryTitle": "Physical Activity: Cardio", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator":"RarelyOrNever", "inRangeIndicator": "out", "description": "ลองเพิ่มการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอดู เช่น ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน หรือแค่เดินก็ได้ ทำให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีต่อเนื่องในแต่ละครั้ง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร่างกายของคุณจะแข็งแรงขึ้นแน่นอน"},{"feedbackIndicator":"1To5TimesPerWeek","inRangeIndicator": "in", "description": "คุณออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพียงพอแล้ว รักษาระดับการออกกำลังกายนี้ไว้"},{"feedbackIndicator":"6To7TimesPerWeek","inRangeIndicator": "in", "description": "คุณออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพียงพอแล้ว รักษาระดับการออกกำลังกายนี้ไว้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"1 ถึง 5 ครั้งต่อสัปดาห์หรือ 6 ถึง 7 ครั้งต่อสัปดาห์"}
{"CategoryId": "PhysicalActivityStrength", "categoryTitle": "Physical Activity: Strength", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "RarelyOrNever","inRangeIndicator": "out", "description": "ควรเพิ่มการออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย ช่วยให้คุณทรงตัวได้ดีขึ้น แถมยังทำให้หุ่นดีขึ้นอีกด้วย ลองเริ่มจากการยกเวทแบบเบา ๆ และเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นเมื่อคุณแข็งแรงขึ้น"},{"feedbackIndicator": "1To7TimesPerWeek","inRangeIndicator": "in","description": "คุณออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก รักษาระดับการออกกำลังกายที่ดีนี้ไว้ หรืออาจเพิ่มความเข้มข้นด้วยการจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวมาฝึกเพิ่มเติม"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"1 ถึง 7 ครั้งต่อสัปดาห์"}
{"CategoryId": "PhysicalActivityFlexibility", "categoryTitle": "Physical Activity: Flexibility", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "RarelyOrNeverOr1To2TimesPerWeek","inRangeIndicator": "out","description": "คุณควรเพิ่มการออกกำลังกายแบบยืดเหยียด เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้าง เริ่มต้นฝึกแบบช้า ๆ และหยุดหากคุณรู้สึกเจ็บ อย่าฝืนตัวเอง"},{"feedbackIndicator": "3To7TimesPerWeek","inRangeIndicator": "in", "description": "คุณออกกำลังกายแบบยืดเหยียดเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก รักษาระดับการออกกำลังกายที่ดีนี้ไว้ และอย่าลืมเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อไปพร้อมกันด้วย"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"3 ถึง 7 ครั้งต่อสัปดาห์"}
{"CategoryId": "PhysicalActivityDuration", "categoryTitle": "Physical Activity: Duration", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Insufficient","inRangeIndicator": "out","description": "คุณออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอน้อยเกินไป ลองหารูปแบบการออกกำลังกายที่คุณชอบ และพยายามเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณ"},{"feedbackIndicator": "Sufficient","inRangeIndicator": "in","description": "คุณออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว รักษาระดับการออกกำลังกายนี้ไว้"}],"type":"","extraCategories":[],"targetLabel":"≥150 นาทีต่อสัปดาห์ของคาร์ดิโอระดับความเข้มข้นปานกลาง"}
{"CategoryId": "PhysicalActivityIntensity", "categoryTitle": "Physical Activity: Intensity", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Low","inRangeIndicator": "out","description": "คุณออกกำลังกายอยู่บ้าง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ลองเพิ่มระดับความหนักให้กับการออกกำลังกายของตนเองทีละนิด แล้วคุณจะแข็งแรงขึ้น และสุขภาพดีขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอน"},{"feedbackIndicator": "ModerateToVigorous","inRangeIndicator": "in","description": "คุณออกกำลังกายเป็นประจำ ในระดับความหนักที่เหมาะสม รักษาระดับการออกกำลังกายนี้ไว้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":" ปานกลางถึงแข็งแรง"}
Categories
{"CategoryId": "SedentaryBehaviour", "categoryTitle": "Sedentary Behaviour", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "High","inRangeIndicator": "out", "description": "คุณมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง หากคุณนั่งอยู่กับที่นาน ๆ คุณไม่ควรนั่งอยู่กับที่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน"},{"feedbackIndicator": "Low","inRangeIndicator": "in","description": "ดูเหมือนคุณจะมีการขยับร่างกายในแต่ละวันมากเพียงพอ ไม่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง หรือนั่งอยู่กับที่นาน ๆ รักษาพฤติกรรมที่แอคทีฟนี้ไว้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"<10 ชั่วโมง/วัน"}
{"CategoryId": "PhysicalActivityCardio", "categoryTitle": "Physical Activity: Cardio", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator":"RarelyOrNever", "inRangeIndicator": "out", "description": "ลองเพิ่มการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอดู เช่น ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน หรือแค่เดินก็ได้ ทำให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีต่อเนื่องในแต่ละครั้ง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร่างกายของคุณจะแข็งแรงขึ้นแน่นอน"},{"feedbackIndicator":"1To5TimesPerWeek","inRangeIndicator": "in", "description": "คุณออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพียงพอแล้ว รักษาระดับการออกกำลังกายนี้ไว้"},{"feedbackIndicator":"6To7TimesPerWeek","inRangeIndicator": "in", "description": "คุณออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพียงพอแล้ว รักษาระดับการออกกำลังกายนี้ไว้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"1 ถึง 5 ครั้งต่อสัปดาห์หรือ 6 ถึง 7 ครั้งต่อสัปดาห์"}
{"CategoryId": "PhysicalActivityStrength", "categoryTitle": "Physical Activity: Strength", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "RarelyOrNever","inRangeIndicator": "out", "description": "ควรเพิ่มการออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย ช่วยให้คุณทรงตัวได้ดีขึ้น แถมยังทำให้หุ่นดีขึ้นอีกด้วย ลองเริ่มจากการยกเวทแบบเบา ๆ และเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นเมื่อคุณแข็งแรงขึ้น"},{"feedbackIndicator": "1To7TimesPerWeek","inRangeIndicator": "in","description": "คุณออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก รักษาระดับการออกกำลังกายที่ดีนี้ไว้ หรืออาจเพิ่มความเข้มข้นด้วยการจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวมาฝึกเพิ่มเติม"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"1 ถึง 7 ครั้งต่อสัปดาห์"}
{"CategoryId": "PhysicalActivityFlexibility", "categoryTitle": "Physical Activity: Flexibility", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "RarelyOrNeverOr1To2TimesPerWeek","inRangeIndicator": "out","description": "คุณควรเพิ่มการออกกำลังกายแบบยืดเหยียด เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้าง เริ่มต้นฝึกแบบช้า ๆ และหยุดหากคุณรู้สึกเจ็บ อย่าฝืนตัวเอง"},{"feedbackIndicator": "3To7TimesPerWeek","inRangeIndicator": "in", "description": "คุณออกกำลังกายแบบยืดเหยียดเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก รักษาระดับการออกกำลังกายที่ดีนี้ไว้ และอย่าลืมเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อไปพร้อมกันด้วย"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"3 ถึง 7 ครั้งต่อสัปดาห์"}
{"CategoryId": "PhysicalActivityDuration", "categoryTitle": "Physical Activity: Duration", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Insufficient","inRangeIndicator": "out","description": "คุณออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอน้อยเกินไป ลองหารูปแบบการออกกำลังกายที่คุณชอบ และพยายามเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณ"},{"feedbackIndicator": "Sufficient","inRangeIndicator": "in","description": "คุณออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว รักษาระดับการออกกำลังกายนี้ไว้"}],"type":"","extraCategories":[],"targetLabel":"≥150 นาทีต่อสัปดาห์ของคาร์ดิโอระดับความเข้มข้นปานกลาง"}
{"CategoryId": "PhysicalActivityIntensity", "categoryTitle": "Physical Activity: Intensity", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Low","inRangeIndicator": "out","description": "คุณออกกำลังกายอยู่บ้าง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ลองเพิ่มระดับความหนักให้กับการออกกำลังกายของตนเองทีละนิด แล้วคุณจะแข็งแรงขึ้น และสุขภาพดีขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอน"},{"feedbackIndicator": "ModerateToVigorous","inRangeIndicator": "in","description": "คุณออกกำลังกายเป็นประจำ ในระดับความหนักที่เหมาะสม รักษาระดับการออกกำลังกายนี้ไว้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":" ปานกลางถึงแข็งแรง"}
Related Assessment
HowActiveAreYou
Result Identifiers
Yes
No
Low
Moderate
High
Vigorous
RarelyOrNever
1or2TimesPerWeek
3to5TimesPerWeek
6to7TimesPerWeek
Alone
WithPartner
FewPeople
Group
Home
ClubCommunityCentre
Outdoors
Happy
NeedsImprovementNoIntentionToChange
NeedsImprovementNeedHelp
Result Answers
ใช่
ไม่
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
แข็งแรง
น้อยครั้งหรือไม่เคย
1 หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 หรือ 5 ครั้งต่อสัปดาห์
6 หรือ 7 ครั้งต่อสัปดาห์
คนเดียว
กับคู่หู
กับ 3-5 คน
ในกลุ่มใหญ่
บ้าน
ฟิตเนส
กลางแจ้ง
มีความสุข
ต้องการการปรับปรุงด้วยความช่วยเหลือ
ไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลง

Sleep

ID
Sleep
Title
นอน
Unexpand Description
คุณนอนหลับดีหรือไม่ มาค้นหาคำตอบและคำแนะนำในการปรับพฤติกรรมจากเรา
Expand Description
คุณจำเป็นต้องทำแบบประเมินให้ครบถ้วนเพื่ออ่านรายงานสุขภาพฉบับสมบูรณ์
Category List
{"CategoryId": "SleepDuration", "categoryTitle": "ระยะเวลา","categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Good","inRangeIndicator": "in", "description": "ดูเหมือนคุณจะนอนหลับตามเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ วันละ 7 - 9 ชั่วโมง รักษาพฤติกรรมการนอนที่ดีนี้ไว้"}, {"feedbackIndicator": "Fair","inRangeIndicator": "out", "description": "คุณมีระยะเวลาการนอนที่ค่อนข้างดี แต่ควรเพิ่มให้ถึงเกณฑ์ที่แนะนำ คือ วันละ 7 - 9 ชั่วโมง ดูเทคนิคการหลับอย่างมีคุณภาพเพิ่มเติมที่แอปเราได้เลย"},{"feedbackIndicator": "Poor","inRangeIndicator": "out", "description": "คุณพักผ่อนน้อยเกินไป คุณควรเพิ่มระยะเวลาการนอนต่อคืนให้ถึงเกณฑ์ที่แนะนำ คือ วันละ 7 - 9 ชั่วโมง ดูเทคนิคการหลับอย่างมีคุณภาพเพิ่มเติมที่แอปเราได้เลย"}],"type":"scale","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "TotalQualitySleep", "categoryTitle": "คุณภาพ","categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Good","inRangeIndicator": "in", "description": "ดูเหมือนคุณจะตื่นมาด้วยความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า รักษาพฤติกรรมการนอนที่ดีนี้ไว้"}, {"feedbackIndicator": "Fair","inRangeIndicator": "out", "description": "การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การนอนที่ช่วยให้คุณตื่นมาสดชื่น กระปรี้กระเปร่า คุณนอนหลับได้ค่อนข้างดี แต่ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีก ดูเทคนิคการหลับอย่างมีคุณภาพเพิ่มเติมที่แอปเราได้เลย"},{"feedbackIndicator": "Poor","inRangeIndicator": "out", "description": "การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การนอนที่ช่วยให้คุณตื่นมาสดชื่น กระปรี้กระเปร่า คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อจัดการต้นเหตุของปัญหาการนอนหลับของคุณ"}],"type":"scale","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "DisorderedSleep", "categoryTitle": "สุขภาพ","categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Good","inRangeIndicator": "in", "description": "ดูเหมือนคุณจะไม่มีปัญหาการนอน เช่น โรคนอนไม่หลับ สุขภาพการนอนหลับของคุณอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาพฤติกรรมการนอนที่ดีนี้ไว้"}, {"feedbackIndicator": "Fair","inRangeIndicator": "out", "description": "คุณมีสุขภาพการนอนหลับที่ดีปานกลาง ยังไม่ถึงกับมีปัญหานอนหลับยากหรือเป็นโรคนอนไม่หลับ อย่างไรก็ตาม คุณควรดูแลตนเองในเรื่องการนอนให้ดีขึ้น"}, {"feedbackIndicator": "Poor","inRangeIndicator": "out", "description": "ดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหานอนหลับยากหรือเป็นโรคนอนไม่หลับ หากอาการนอนไม่หลับยังไม่ดีขึ้น คุณควรพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา"}],"type":"scale","extraCategories":[],"targetLabel":""}
Categories
{"CategoryId": "SleepDuration", "categoryTitle": "ระยะเวลา","categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Good","inRangeIndicator": "in", "description": "ดูเหมือนคุณจะนอนหลับตามเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ วันละ 7 - 9 ชั่วโมง รักษาพฤติกรรมการนอนที่ดีนี้ไว้"}, {"feedbackIndicator": "Fair","inRangeIndicator": "out", "description": "คุณมีระยะเวลาการนอนที่ค่อนข้างดี แต่ควรเพิ่มให้ถึงเกณฑ์ที่แนะนำ คือ วันละ 7 - 9 ชั่วโมง ดูเทคนิคการหลับอย่างมีคุณภาพเพิ่มเติมที่แอปเราได้เลย"},{"feedbackIndicator": "Poor","inRangeIndicator": "out", "description": "คุณพักผ่อนน้อยเกินไป คุณควรเพิ่มระยะเวลาการนอนต่อคืนให้ถึงเกณฑ์ที่แนะนำ คือ วันละ 7 - 9 ชั่วโมง ดูเทคนิคการหลับอย่างมีคุณภาพเพิ่มเติมที่แอปเราได้เลย"}],"type":"scale","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "TotalQualitySleep", "categoryTitle": "คุณภาพ","categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Good","inRangeIndicator": "in", "description": "ดูเหมือนคุณจะตื่นมาด้วยความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า รักษาพฤติกรรมการนอนที่ดีนี้ไว้"}, {"feedbackIndicator": "Fair","inRangeIndicator": "out", "description": "การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การนอนที่ช่วยให้คุณตื่นมาสดชื่น กระปรี้กระเปร่า คุณนอนหลับได้ค่อนข้างดี แต่ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีก ดูเทคนิคการหลับอย่างมีคุณภาพเพิ่มเติมที่แอปเราได้เลย"},{"feedbackIndicator": "Poor","inRangeIndicator": "out", "description": "การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การนอนที่ช่วยให้คุณตื่นมาสดชื่น กระปรี้กระเปร่า คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อจัดการต้นเหตุของปัญหาการนอนหลับของคุณ"}],"type":"scale","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "DisorderedSleep", "categoryTitle": "สุขภาพ","categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Good","inRangeIndicator": "in", "description": "ดูเหมือนคุณจะไม่มีปัญหาการนอน เช่น โรคนอนไม่หลับ สุขภาพการนอนหลับของคุณอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาพฤติกรรมการนอนที่ดีนี้ไว้"}, {"feedbackIndicator": "Fair","inRangeIndicator": "out", "description": "คุณมีสุขภาพการนอนหลับที่ดีปานกลาง ยังไม่ถึงกับมีปัญหานอนหลับยากหรือเป็นโรคนอนไม่หลับ อย่างไรก็ตาม คุณควรดูแลตนเองในเรื่องการนอนให้ดีขึ้น"}, {"feedbackIndicator": "Poor","inRangeIndicator": "out", "description": "ดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหานอนหลับยากหรือเป็นโรคนอนไม่หลับ หากอาการนอนไม่หลับยังไม่ดีขึ้น คุณควรพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา"}],"type":"scale","extraCategories":[],"targetLabel":""}
Related Assessment
HowWellAreYouSleeping
Result Identifiers
Result Answers

Nutrition

ID
Nutrition
Title
โภชนาการ
Unexpand Description
ค้นหาคำตอบว่าคุณมีพฤติกรรมการกินที่ดีแค่ไหน
Expand Description
ค้นหาคำตอบว่าคุณมีพฤติกรรมการกินที่ดีแค่ไหน
Category List
{"CategoryId": "Fruit", "categoryTitle": "ผลไม้", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Insufficient", "inRangeIndicator": "out", "description": "คุณควรทานผลไม้ให้มากกว่าเดิม อย่างน้อย 2 หน่วยบริโภคต่อวัน เพราะสารอาหารและวิตามินจากผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ"},{"feedbackIndicator": "Sufficient", "inRangeIndicator": "in", "description": "คุณทานผลไม้ในปริมาณเพียงพอที่ร่างกายต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี สารอาหารและวิตามินจากผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ก็อย่าลืมว่าควรทานอย่างพอเหมาะ เพราะในผลไม้มีน้ำตาลสูง"}],"type":"range","extraCategories":[],"targetLabel":"3 เสิร์ฟต่อวัน"}
{"CategoryId": "Vegetables", "categoryTitle": "ผัก", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Insufficient", "inRangeIndicator": "out", "description": "คุณควรเพิ่มผักในมื้ออาหาร ผักช่วยให้อิ่มนานขึ้น อีกทั้งยังช่วยรักษาระดับพลังงานของร่างกายให้คงที่ ยิ่งไปกว่านั้นกากใยจากผักยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย"},{ "feedbackIndicator": "InsufficientOneToTwo", "inRangeIndicator": "out","description": "คุณควรทานผักเพิ่มมากขึ้น ผักช่วยให้อิ่มนานขึ้น อีกทั้งยังช่วยรักษาระดับพลังงานของร่างกายให้คงที่ ยิ่งไปกว่านั้นกากใยจากผักยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย"},{ "feedbackIndicator": "Sufficient", "inRangeIndicator": "in", "description": "คุณทานผักในปริมาณที่เหมาะสม รักษาพฤติกรรมที่ดีนี้ไว้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"5+ เสิร์ฟต่อวัน"}
{"CategoryId": "LowFatDairy", "categoryTitle": "นมพร่องมันเนย", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Insufficient", "inRangeIndicator": "out","description": "คุณควรดื่มนมพร่องมันเนยให้มากขึ้น เพราะในนมอุดมไปด้วยแคลเซียมที่ดีต่อกระดูก นอกจากนมแล้ว แคลเซียมยังพบมากในถั่วเหลือง ผักคะน้า บรอกโคลี และในอาหารอีกหลายอย่าง หากคุณต้องการทานอาหารเสริมแคลเซียม คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ"},{ "feedbackIndicator": "Sufficient", "inRangeIndicator": "in", "description": "คุณดื่มนมพร่องมันเนยได้ในปริมาณพอเหมาะแล้ว รักษาพฤติกรรมการกินที่ดีนี้ไว้"},{ "feedbackIndicator": "InsufficientButSufficientDairy", "inRangeIndicator": "NA","description": "นอกจากนมวัวแล้ว คุณยังสามารถเติมแคลเซียมให้ร่างกายจากอาหารหลากหลายชนิด เช่น ถั่วเหลือง ผักคะน้า บรอกโคลี เป็นต้น หากคุณต้องการทานอาหารเสริมแคลเซียม คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ"}],"type":"special","extraCategories":[],"targetLabel":" โดยปกติ บ่อยครั้ง ทุกวัน"}
{"CategoryId": "LowFatMeat", "categoryTitle": "เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "LowFat", "inRangeIndicator": "in", "description": " คุณทานโปรตีนได้ในปริมาณที่เหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน รักษาพฤติกรรมการกินที่ดีนี้ไว้"},{ "feedbackIndicator": "HighFat", "inRangeIndicator": "out","description": " คุณควรทานโปรตีนไขมันต่ำ เช่น ปลา ไข่ และถั่วชนิดต่าง ๆ ให้มากขึ้น"},{"feedbackIndicator": "None", "inRangeIndicator": "NA","description": " การทานมังสวิรัติถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ คุณสามารถเพิ่มโปรตีนได้จาก ไข่ เต้าหู้ และถั่วชนิดต่าง ๆ"}],"type":"special","extraCategories":[],"targetLabel":" โดยปกติ บ่อยครั้ง ทุกวัน"}
{"CategoryId": "WholeGrains", "categoryTitle": "ข้าวไม่ขัดสี/โฮลเกรน", "categoryDescription": [ {"feedbackIndicator": "Insufficient", "inRangeIndicator": "out","description": " คุณควรทานข้าวกล้องหรือธัญพืชไม่ขัดสีมากขึ้น เพราะมีกากใย สารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามิน ที่ดีต่อสุขภาพมากมาย"},{ "feedbackIndicator": "InsufficientOneToTwo", "inRangeIndicator": "out","description": "กากใย สารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินจากธัญพืชไม่ขัดสีนั้นดีต่อสุขภาพ แต่ก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ปรับสัดส่วนมื้ออาหารด้วยการเพิ่มปริมาณผักให้มากขึ้น"},{ "feedbackIndicator": "Sufficient", "inRangeIndicator": "in","description": " คุณทานข้าวกล้องหรือธัญพืชไม่ขัดสีในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งกากใย สารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินต่าง ๆ จากธัญพืชไม่ขัดสีนั้นดีต่อสุขภาพ แต่ไม่ควรทานในปริมาณที่มากเกินไป เพราะจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้เช่นกัน"}],"type":"range","extraCategories":[],"targetLabel":"3+ เสิร์ฟต่อวัน"}
{"CategoryId": "EatBreakfast", "categoryTitle": "ทานอาหารเช้า", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "Often", "inRangeIndicator": "in", "description": "คุณทานมื้อเช้าเป็นประจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ เพราะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด รักษาการดูแลสุขภาพที่ดีนี้ไว้!"},{"feedbackIndicator": "Sometimes", "inRangeIndicator": "out", "description": "คุณงดมื้อเช้าเป็นบางวัน ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพนัก ลองปรับพฤติกรรมมาทานมื้อเช้าเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี แม้จะเป็นอาหารง่าย ๆ อย่างกล้วย หรือขนมปังโฮลวีท"},{"feedbackIndicator": "NotOften","inRangeIndicator": "out","description": "คุณงดมื้อเช้าเป็นประจำ ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพเลย ลองปรับพฤติกรรมมาทานมื้อเช้าทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดี แม้จะเป็นอาหารง่าย ๆ อย่างกล้วย หรือขนมปังโฮลวีท"}],"type":"","extraCategories":[],"targetLabel":"4 ถึง 7 วันต่อสัปดาห์"}
{"CategoryId": "AddedSugar", "categoryTitle": "เติมน้ำตาล", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "OneOrMore","inRangeIndicator": "out","categoryDescription": "น้ำตาลให้พลังงานสูงแต่ไม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายประการ คุณควรเปลี่ยนจากเครื่องดื่มรสหวานเป็นน้ำเปล่าให้มากขึ้น"},{"feedbackIndicator": "Zero","inRangeIndicator": "in","categoryDescription": "ดูเหมือนคุณจะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเลย รักษาการดูแลสุขภาพที่ดีนี้ไว้!"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"<1 ถ้วยต่อวัน"}
{"CategoryId": "SugarContainingBeverages", "categoryTitle": "เครื่องดื่มรสหวาน", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "Zero", "inRangeIndicator": "in", "description": "ดูเหมือนคุณไม่ชอบเครื่องดื่มรสหวาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ รักษาพฤติกรรมการกินที่ดีนี้ไว้"},{ "feedbackIndicator": "OneOrMore", "inRangeIndicator": "out", "description": "ดูเหมือนคุณชอบดื่มเครื่องดื่มรสหวาน น้ำตาลให้พลังงานสูงแต่ไม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายประการ คุณควรเปลี่ยนจากเครื่องดื่มรสหวานเป็นน้ำเปล่าให้มากขึ้น"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"<1 เสิร์ฟต่อวัน"}
{"CategoryId": "TransFattyAcids", "categoryTitle": "Tran Fats", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "OneOrMore","inRangeIndicator": "out","description": " ดูเหมือนว่าไขมันทรานส์เป็นส่วนหนึ่งของอาหารของคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพมากมาย ลองเนื้อไม่ติดมัน ผลไม้ และอาหารที่มีเส้นใยสูงแทน"},{"feedbackIndicator": "Zero","inRangeIndicator": "in", "description": " ดูเหมือนว่าการถ่ายโอนไขมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารของคุณ เก็บมันไว้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"<1 เสิร์ฟต่อวัน"}
{"CategoryId": "SaltyFoods", "categoryTitle": " อาหารรสเค็ม", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "UsuallyOrSometimes", "inRangeIndicator": "out", "description": " ลองลดการทานอาหารรสเค็ม โดยทานอาหารปรุงใหม่ ด้วยเครื่องปรุงสูตรโซเดียมต่ำแทนสูตรปกติ และลดการทานอาหารแปรรูป"},{ "feedbackIndicator": "RarelyOrNever", "inRangeIndicator": "in", "description": " คุณไม่ทานอาหารรสชาติเค็ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ รักษาพฤติกรรมการกินที่ดีนี้ไว้"}],"type":"","extraCategories":[],"targetLabel":" ไม่เคย / นานๆครั้ง"}
{"CategoryId": "SpreadsAndOils", "categoryTitle": " น้ำมันและเนย", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "UsuallyOrSometimes", "inRangeIndicator": "out", "description": " ดูเหมือนคุณมักจะทานอาหารที่มีน้ำมัน กะทิ หรือเนยเป็นส่วนประกอบ อย่าลืมเลือกทานไขมันที่ดีต่อร่างกาย เช่น น้ำมันรำข้าว เนยถั่ว อโควาโด เป็นต้น"},{ "feedbackIndicator": "RarelyOrNever", "inRangeIndicator": "in","description": " ดูเหมือนคุณไม่ชอบทานอาหารที่มีน้ำมัน กะทิ หรือเนยเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ลองทานไขมันดี เช่น น้ำมันรำข้าว เนยถั่ว อโควาโด เป็นต้น"}],"type":"","extraCategories":[],"targetLabel":" ไม่เคย / นานๆครั้ง"}
{"CategoryId": "SweetFoodsIntake", "categoryTitle": "ของหวาน", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "UsuallyOrSometimes", "inRangeIndicator": "out","description": " คุณควรลดการทานของหวาน เลือกทานของว่างเป็นผลไม้ ถั่ว หรือธัญพืชต่าง ๆ แทน เพราะจะส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือด และน้ำหนักตัวมากกว่า"},{ "feedbackIndicator": "RarelyOrNever", "inRangeIndicator": "in", "description": " คุณทานของหวานในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ รักษาพฤติกรรมการกินที่ดีนี้ไว้"}],"type":"","extraCategories":[],"targetLabel":" ไม่เคยหรือ 1 วันต่อสัปดาห์"}
Categories
{"CategoryId": "Fruit", "categoryTitle": "ผลไม้", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Insufficient", "inRangeIndicator": "out", "description": "คุณควรทานผลไม้ให้มากกว่าเดิม อย่างน้อย 2 หน่วยบริโภคต่อวัน เพราะสารอาหารและวิตามินจากผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ"},{"feedbackIndicator": "Sufficient", "inRangeIndicator": "in", "description": "คุณทานผลไม้ในปริมาณเพียงพอที่ร่างกายต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี สารอาหารและวิตามินจากผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ก็อย่าลืมว่าควรทานอย่างพอเหมาะ เพราะในผลไม้มีน้ำตาลสูง"}],"type":"range","extraCategories":[],"targetLabel":"3 เสิร์ฟต่อวัน"}
{"CategoryId": "Vegetables", "categoryTitle": "ผัก", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Insufficient", "inRangeIndicator": "out", "description": "คุณควรเพิ่มผักในมื้ออาหาร ผักช่วยให้อิ่มนานขึ้น อีกทั้งยังช่วยรักษาระดับพลังงานของร่างกายให้คงที่ ยิ่งไปกว่านั้นกากใยจากผักยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย"},{ "feedbackIndicator": "InsufficientOneToTwo", "inRangeIndicator": "out","description": "คุณควรทานผักเพิ่มมากขึ้น ผักช่วยให้อิ่มนานขึ้น อีกทั้งยังช่วยรักษาระดับพลังงานของร่างกายให้คงที่ ยิ่งไปกว่านั้นกากใยจากผักยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย"},{ "feedbackIndicator": "Sufficient", "inRangeIndicator": "in", "description": "คุณทานผักในปริมาณที่เหมาะสม รักษาพฤติกรรมที่ดีนี้ไว้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"5+ เสิร์ฟต่อวัน"}
{"CategoryId": "LowFatDairy", "categoryTitle": "นมพร่องมันเนย", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "Insufficient", "inRangeIndicator": "out","description": "คุณควรดื่มนมพร่องมันเนยให้มากขึ้น เพราะในนมอุดมไปด้วยแคลเซียมที่ดีต่อกระดูก นอกจากนมแล้ว แคลเซียมยังพบมากในถั่วเหลือง ผักคะน้า บรอกโคลี และในอาหารอีกหลายอย่าง หากคุณต้องการทานอาหารเสริมแคลเซียม คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ"},{ "feedbackIndicator": "Sufficient", "inRangeIndicator": "in", "description": "คุณดื่มนมพร่องมันเนยได้ในปริมาณพอเหมาะแล้ว รักษาพฤติกรรมการกินที่ดีนี้ไว้"},{ "feedbackIndicator": "InsufficientButSufficientDairy", "inRangeIndicator": "NA","description": "นอกจากนมวัวแล้ว คุณยังสามารถเติมแคลเซียมให้ร่างกายจากอาหารหลากหลายชนิด เช่น ถั่วเหลือง ผักคะน้า บรอกโคลี เป็นต้น หากคุณต้องการทานอาหารเสริมแคลเซียม คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ"}],"type":"special","extraCategories":[],"targetLabel":" โดยปกติ บ่อยครั้ง ทุกวัน"}
{"CategoryId": "LowFatMeat", "categoryTitle": "เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "LowFat", "inRangeIndicator": "in", "description": " คุณทานโปรตีนได้ในปริมาณที่เหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน รักษาพฤติกรรมการกินที่ดีนี้ไว้"},{ "feedbackIndicator": "HighFat", "inRangeIndicator": "out","description": " คุณควรทานโปรตีนไขมันต่ำ เช่น ปลา ไข่ และถั่วชนิดต่าง ๆ ให้มากขึ้น"},{"feedbackIndicator": "None", "inRangeIndicator": "NA","description": " การทานมังสวิรัติถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ คุณสามารถเพิ่มโปรตีนได้จาก ไข่ เต้าหู้ และถั่วชนิดต่าง ๆ"}],"type":"special","extraCategories":[],"targetLabel":" โดยปกติ บ่อยครั้ง ทุกวัน"}
{"CategoryId": "WholeGrains", "categoryTitle": "ข้าวไม่ขัดสี/โฮลเกรน", "categoryDescription": [ {"feedbackIndicator": "Insufficient", "inRangeIndicator": "out","description": " คุณควรทานข้าวกล้องหรือธัญพืชไม่ขัดสีมากขึ้น เพราะมีกากใย สารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามิน ที่ดีต่อสุขภาพมากมาย"},{ "feedbackIndicator": "InsufficientOneToTwo", "inRangeIndicator": "out","description": "กากใย สารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินจากธัญพืชไม่ขัดสีนั้นดีต่อสุขภาพ แต่ก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ปรับสัดส่วนมื้ออาหารด้วยการเพิ่มปริมาณผักให้มากขึ้น"},{ "feedbackIndicator": "Sufficient", "inRangeIndicator": "in","description": " คุณทานข้าวกล้องหรือธัญพืชไม่ขัดสีในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งกากใย สารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินต่าง ๆ จากธัญพืชไม่ขัดสีนั้นดีต่อสุขภาพ แต่ไม่ควรทานในปริมาณที่มากเกินไป เพราะจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้เช่นกัน"}],"type":"range","extraCategories":[],"targetLabel":"3+ เสิร์ฟต่อวัน"}
{"CategoryId": "EatBreakfast", "categoryTitle": "ทานอาหารเช้า", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "Often", "inRangeIndicator": "in", "description": "คุณทานมื้อเช้าเป็นประจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ เพราะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด รักษาการดูแลสุขภาพที่ดีนี้ไว้!"},{"feedbackIndicator": "Sometimes", "inRangeIndicator": "out", "description": "คุณงดมื้อเช้าเป็นบางวัน ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพนัก ลองปรับพฤติกรรมมาทานมื้อเช้าเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี แม้จะเป็นอาหารง่าย ๆ อย่างกล้วย หรือขนมปังโฮลวีท"},{"feedbackIndicator": "NotOften","inRangeIndicator": "out","description": "คุณงดมื้อเช้าเป็นประจำ ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพเลย ลองปรับพฤติกรรมมาทานมื้อเช้าทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดี แม้จะเป็นอาหารง่าย ๆ อย่างกล้วย หรือขนมปังโฮลวีท"}],"type":"","extraCategories":[],"targetLabel":"4 ถึง 7 วันต่อสัปดาห์"}
{"CategoryId": "AddedSugar", "categoryTitle": "เติมน้ำตาล", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "OneOrMore","inRangeIndicator": "out","categoryDescription": "น้ำตาลให้พลังงานสูงแต่ไม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายประการ คุณควรเปลี่ยนจากเครื่องดื่มรสหวานเป็นน้ำเปล่าให้มากขึ้น"},{"feedbackIndicator": "Zero","inRangeIndicator": "in","categoryDescription": "ดูเหมือนคุณจะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเลย รักษาการดูแลสุขภาพที่ดีนี้ไว้!"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"<1 ถ้วยต่อวัน"}
{"CategoryId": "SugarContainingBeverages", "categoryTitle": "เครื่องดื่มรสหวาน", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "Zero", "inRangeIndicator": "in", "description": "ดูเหมือนคุณไม่ชอบเครื่องดื่มรสหวาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ รักษาพฤติกรรมการกินที่ดีนี้ไว้"},{ "feedbackIndicator": "OneOrMore", "inRangeIndicator": "out", "description": "ดูเหมือนคุณชอบดื่มเครื่องดื่มรสหวาน น้ำตาลให้พลังงานสูงแต่ไม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายประการ คุณควรเปลี่ยนจากเครื่องดื่มรสหวานเป็นน้ำเปล่าให้มากขึ้น"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"<1 เสิร์ฟต่อวัน"}
{"CategoryId": "TransFattyAcids", "categoryTitle": "Tran Fats", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "OneOrMore","inRangeIndicator": "out","description": " ดูเหมือนว่าไขมันทรานส์เป็นส่วนหนึ่งของอาหารของคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพมากมาย ลองเนื้อไม่ติดมัน ผลไม้ และอาหารที่มีเส้นใยสูงแทน"},{"feedbackIndicator": "Zero","inRangeIndicator": "in", "description": " ดูเหมือนว่าการถ่ายโอนไขมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารของคุณ เก็บมันไว้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":"<1 เสิร์ฟต่อวัน"}
{"CategoryId": "SaltyFoods", "categoryTitle": " อาหารรสเค็ม", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "UsuallyOrSometimes", "inRangeIndicator": "out", "description": " ลองลดการทานอาหารรสเค็ม โดยทานอาหารปรุงใหม่ ด้วยเครื่องปรุงสูตรโซเดียมต่ำแทนสูตรปกติ และลดการทานอาหารแปรรูป"},{ "feedbackIndicator": "RarelyOrNever", "inRangeIndicator": "in", "description": " คุณไม่ทานอาหารรสชาติเค็ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ รักษาพฤติกรรมการกินที่ดีนี้ไว้"}],"type":"","extraCategories":[],"targetLabel":" ไม่เคย / นานๆครั้ง"}
{"CategoryId": "SpreadsAndOils", "categoryTitle": " น้ำมันและเนย", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "UsuallyOrSometimes", "inRangeIndicator": "out", "description": " ดูเหมือนคุณมักจะทานอาหารที่มีน้ำมัน กะทิ หรือเนยเป็นส่วนประกอบ อย่าลืมเลือกทานไขมันที่ดีต่อร่างกาย เช่น น้ำมันรำข้าว เนยถั่ว อโควาโด เป็นต้น"},{ "feedbackIndicator": "RarelyOrNever", "inRangeIndicator": "in","description": " ดูเหมือนคุณไม่ชอบทานอาหารที่มีน้ำมัน กะทิ หรือเนยเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ลองทานไขมันดี เช่น น้ำมันรำข้าว เนยถั่ว อโควาโด เป็นต้น"}],"type":"","extraCategories":[],"targetLabel":" ไม่เคย / นานๆครั้ง"}
{"CategoryId": "SweetFoodsIntake", "categoryTitle": "ของหวาน", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "UsuallyOrSometimes", "inRangeIndicator": "out","description": " คุณควรลดการทานของหวาน เลือกทานของว่างเป็นผลไม้ ถั่ว หรือธัญพืชต่าง ๆ แทน เพราะจะส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือด และน้ำหนักตัวมากกว่า"},{ "feedbackIndicator": "RarelyOrNever", "inRangeIndicator": "in", "description": " คุณทานของหวานในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ รักษาพฤติกรรมการกินที่ดีนี้ไว้"}],"type":"","extraCategories":[],"targetLabel":" ไม่เคยหรือ 1 วันต่อสัปดาห์"}
Related Assessment
HowWellAreYouEating
Result Identifiers
Pinch
HalfTeaspoon
LevelTeaspoon
HeapedTeaspoon
LevelDessertSpoon
HeapedDessertSpoon
Never
Rarely
Occasionally
Usually
Frequently
Always
DoNotConsumeDairy
DoNotEatMeat
Yes
No
Morning
Afternoon
Night
UsuallyOften
Sometimes
RarelyNever
NotApplicable
Happy
NeedImprovementButNotChanging
NeedsImprovementNeedHelp
RarelyOrNever
Result Answers
หยิก
ช้อนชาครึ่งช้อนชา
ช้อนชาระดับ
ช้อนชาที่กองไว้
2 ช้อนชา
1 ช้อนโต๊ะ
ไม่เลย
นาน ๆ ครั้ง
เป็นครั้งคราว
โดยปกติ
บ่อยครั้ง
เสมอ
อย่ากินนม
อย่ากินเนื้อสัตว์
ใช่
ไม่
ตอนเช้า
ตอนบ่าย
ตอนเย็น
โดยปกติ
บางครั้ง
แทบไม่เคยเลย
ไม่สามารถใช้ได้
ถูกต้อง
ฉันไม่แน่ใจ
ฉันต้องการเปลี่ยนตอนนี้
น้อยครั้งหรือไม่เลย

Vitals

ID
Vitals
Title
ไวทัล
Unexpand Description
ร่างกายบอกเราได้ว่ามีอะไรผิดปกติไปหรือไม่ หาคำตอบได้แล้ววันนี้ว่าร่างกายต้องการการดูแลด้านใด
Expand Description
คุณจำเป็นต้องทำแบบประเมินให้ครบถ้วนเพื่ออ่านรายงานสุขภาพฉบับสมบูรณ์
Category List
{"CategoryId": "BodyMassIndex", "categoryTitle": "ดัชนีมวลกาย", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ตัวเลขนี้เป็นการคำนวณไขมันในร่างกายโดยเทียบจากส่วนสูงและน้ำหนักของคุณ ดัชนีมวลกายของคุณค่อนข้างสูง แปลว่าถึงเวลาที่คุณควรดูแลเรื่องอาหารการกินและเพิ่มการออกกำลังกาย"},{ "feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ตัวเลขนี้เป็นการคำนวณไขมันในร่างกายโดยเทียบจากส่วนสูงและน้ำหนักของคุณ ดัชนีมวลกายของคุณค่อนข้างต่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มดัชนีมวลกายของคุณให้เข้าสู่เกณฑ์ปกติ"},{"feedbackIndicator": "Average", "inRangeIndicator": "in", "description": "ตัวเลขนี้เป็นการคำนวณไขมันในร่างกายโดยเทียบจากส่วนสูงและน้ำหนักของคุณ ดัชนีมวลกายของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาตัวเลขที่ดีนี้ไว้!"},{"feedbackIndicator": "AboveAverageAboveWaistCircumAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ตัวเลขนี้เป็นการคำนวณไขมันในร่างกายโดยเทียบจากส่วนสูงและน้ำหนักของคุณ ดัชนีมวลกายของคุณค่อนข้างสูง แปลว่าถึงเวลาที่คุณควรดูแลเรื่องอาหารการกินและเพิ่มการออกกำลังกาย"}],"type":"range","extraCategories":[{"CategoryId":"Height","categoryTitle":"ส่วนสูง"},{"CategoryId":"Weight","categoryTitle":"น้ำหนัก"}],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "Waist", "categoryTitle": "รอบเอว", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "การวัดรอบเอวถือเป็นวิธีการวัดไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในพุงของเราที่ง่ายที่สุด แม้ว่าขนาดรอบเอวของคุณจะไม่เกินเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่ก็เริ่มมีความเสี่ยงเล็กน้อยที่จะเกิดปัญหาสุขภาพได้ แนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการลดน้ำหนัก"},{"feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "การวัดรอบเอวถือเป็นวิธีการวัดไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในพุงของเราที่ง่ายที่สุด ขนาดรอบเอวของคุณสูงเกินค่ามาตรฐาน จึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยเหลือในการลดน้ำหนัก"},{ "feedbackIndicator": "Average", "inRangeIndicator": "in", "description": "การวัดรอบเอวถือเป็นวิธีการวัดไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในพุงของเราที่ง่ายที่สุด ขนาดรอบเอวของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาตัวเลขที่ดีนี้ไว้!"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "TotalCholesterol", "categoryTitle": "คอเลสเตอรอลรวม", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ระดับคอเลสเตอรอลของคุณอยู่ในเกณฑ์สูง การปรับอาหารและเพิ่มการออกกำลังกายจะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ หากยังไม่เห็นผล แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการลดคอเลสเตอรอล"},{"feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "in","description": "ระดับคอเลสเตอรอลของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาตัวเลขที่ดีนี้ไว้!"},{ "feedbackIndicator": "DontKnow", "inRangeIndicator": "NA","description": "คุณควรหาโอกาสตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลเพื่อดูแลสุขภาพได้เหมาะสม นัดตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "Glucose", "categoryTitle": "ระดับน้ำตาลในเลือด", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ แนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียด และรับคำแนะนำในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มเติม"},{"feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "in", "description": "ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาตัวเลขที่ดีนี้ไว้!"},{ "feedbackIndicator": "DontKnow", "inRangeIndicator": "NA", "description": "คุณควรหาโอกาสตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูแลสุขภาพได้เหมาะสม นัดตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือ ร้านบู๊ทส์ที่เข้าร่วมโครงการ"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "BloodPressure", "categoryTitle": "ความดันโลหิต", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ความดันโลหิตของคุณอยู่ในเกณฑ์สูง การปรับเรื่องอาหารและเพิ่มการออกกำลังกายจะช่วยให้ค่าความดันโลหิตของคุณดีขึ้น หากยังไม่เห็นผล แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการทำให้ความดันโลหิตเป็นปกติ"},{"feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "in", "description": "ค่าความดันโลหิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาตัวเลขที่ดีนี้ไว้!"},{"feedbackIndicator": "DontKnow", "inRangeIndicator": "NA", "description": "คุณควรหาโอกาสตรวจวัดความดันโลหิตเพื่อดูแลสุขภาพได้เหมาะสม นัดตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือ ร้านบู๊ทส์ที่เข้าร่วมโครงการ"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "Alcohol", "categoryTitle": "แอลกอฮอล์", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณจะสูงกว่าเกณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ถึงเวลาที่คุณจะต้องลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์แล้ว"},{"feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "in", "description": "ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาระดับที่ดีนี้ไว้!"},{ "feedbackIndicator": "NonDrinker", "inRangeIndicator": "in", "description": "คุณไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รักษาการดูแลสุขภาพที่ดีนี้ไว้!"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
Categories
{"CategoryId": "BodyMassIndex", "categoryTitle": "ดัชนีมวลกาย", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ตัวเลขนี้เป็นการคำนวณไขมันในร่างกายโดยเทียบจากส่วนสูงและน้ำหนักของคุณ ดัชนีมวลกายของคุณค่อนข้างสูง แปลว่าถึงเวลาที่คุณควรดูแลเรื่องอาหารการกินและเพิ่มการออกกำลังกาย"},{ "feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ตัวเลขนี้เป็นการคำนวณไขมันในร่างกายโดยเทียบจากส่วนสูงและน้ำหนักของคุณ ดัชนีมวลกายของคุณค่อนข้างต่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มดัชนีมวลกายของคุณให้เข้าสู่เกณฑ์ปกติ"},{"feedbackIndicator": "Average", "inRangeIndicator": "in", "description": "ตัวเลขนี้เป็นการคำนวณไขมันในร่างกายโดยเทียบจากส่วนสูงและน้ำหนักของคุณ ดัชนีมวลกายของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาตัวเลขที่ดีนี้ไว้!"},{"feedbackIndicator": "AboveAverageAboveWaistCircumAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ตัวเลขนี้เป็นการคำนวณไขมันในร่างกายโดยเทียบจากส่วนสูงและน้ำหนักของคุณ ดัชนีมวลกายของคุณค่อนข้างสูง แปลว่าถึงเวลาที่คุณควรดูแลเรื่องอาหารการกินและเพิ่มการออกกำลังกาย"}],"type":"range","extraCategories":[{"CategoryId":"Height","categoryTitle":"ส่วนสูง"},{"CategoryId":"Weight","categoryTitle":"น้ำหนัก"}],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "Waist", "categoryTitle": "รอบเอว", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "การวัดรอบเอวถือเป็นวิธีการวัดไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในพุงของเราที่ง่ายที่สุด แม้ว่าขนาดรอบเอวของคุณจะไม่เกินเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่ก็เริ่มมีความเสี่ยงเล็กน้อยที่จะเกิดปัญหาสุขภาพได้ แนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการลดน้ำหนัก"},{"feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "การวัดรอบเอวถือเป็นวิธีการวัดไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในพุงของเราที่ง่ายที่สุด ขนาดรอบเอวของคุณสูงเกินค่ามาตรฐาน จึงแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยเหลือในการลดน้ำหนัก"},{ "feedbackIndicator": "Average", "inRangeIndicator": "in", "description": "การวัดรอบเอวถือเป็นวิธีการวัดไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในพุงของเราที่ง่ายที่สุด ขนาดรอบเอวของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาตัวเลขที่ดีนี้ไว้!"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "TotalCholesterol", "categoryTitle": "คอเลสเตอรอลรวม", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ระดับคอเลสเตอรอลของคุณอยู่ในเกณฑ์สูง การปรับอาหารและเพิ่มการออกกำลังกายจะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ หากยังไม่เห็นผล แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการลดคอเลสเตอรอล"},{"feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "in","description": "ระดับคอเลสเตอรอลของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาตัวเลขที่ดีนี้ไว้!"},{ "feedbackIndicator": "DontKnow", "inRangeIndicator": "NA","description": "คุณควรหาโอกาสตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลเพื่อดูแลสุขภาพได้เหมาะสม นัดตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "Glucose", "categoryTitle": "ระดับน้ำตาลในเลือด", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ แนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียด และรับคำแนะนำในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มเติม"},{"feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "in", "description": "ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาตัวเลขที่ดีนี้ไว้!"},{ "feedbackIndicator": "DontKnow", "inRangeIndicator": "NA", "description": "คุณควรหาโอกาสตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูแลสุขภาพได้เหมาะสม นัดตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือ ร้านบู๊ทส์ที่เข้าร่วมโครงการ"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "BloodPressure", "categoryTitle": "ความดันโลหิต", "categoryDescription": [{ "feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ความดันโลหิตของคุณอยู่ในเกณฑ์สูง การปรับเรื่องอาหารและเพิ่มการออกกำลังกายจะช่วยให้ค่าความดันโลหิตของคุณดีขึ้น หากยังไม่เห็นผล แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการทำให้ความดันโลหิตเป็นปกติ"},{"feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "in", "description": "ค่าความดันโลหิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาตัวเลขที่ดีนี้ไว้!"},{"feedbackIndicator": "DontKnow", "inRangeIndicator": "NA", "description": "คุณควรหาโอกาสตรวจวัดความดันโลหิตเพื่อดูแลสุขภาพได้เหมาะสม นัดตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือ ร้านบู๊ทส์ที่เข้าร่วมโครงการ"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
{"CategoryId": "Alcohol", "categoryTitle": "แอลกอฮอล์", "categoryDescription": [{"feedbackIndicator": "AboveAverage", "inRangeIndicator": "out", "description": "ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณจะสูงกว่าเกณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ถึงเวลาที่คุณจะต้องลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์แล้ว"},{"feedbackIndicator": "BelowAverage", "inRangeIndicator": "in", "description": "ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในเกณฑ์ปกติ รักษาระดับที่ดีนี้ไว้!"},{ "feedbackIndicator": "NonDrinker", "inRangeIndicator": "in", "description": "คุณไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รักษาการดูแลสุขภาพที่ดีนี้ไว้!"}],"type":"goodBad","extraCategories":[],"targetLabel":""}
Related Assessment
HowHealthyAreYou
Result Identifiers
Yes
Excellent
VeryGood
Good
Fair
Poor
No
Happy
NoIntention
WantToLoseWeight
High
Normal
Low
DontKnow
Result Answers
ใช่
ยอดเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ยุติธรรม
แย่
ไม่
ถูกต้อง
ฉันไม่สนใจหรอก
ฉันอยากลดน้ำหนัก
สูง
ปกติ
ต่ำ
ไม่รู้

Smoking

ID
Smoking
Title
สูบบุหรี่
Unexpand Description
คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพได้มากมายหากคุณไม่สูบบุหรี่ มาค้นหาคำตอบว่าคุณมีความเสี่ยงต่ำหรือสูงแค่ไหน
Expand Description
คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพได้มากมายหากคุณไม่สูบบุหรี่ มาค้นหาคำตอบว่าคุณมีความเสี่ยงต่ำหรือสูงแค่ไหน
Category List
{"CategoryId": "SmokingStatus","categoryTitle": "สูบบุหรี่", "categoryDescription":[{"feedbackIndicator": "CurrentSmoker", "inRangeIndicator": "in","description": "การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ แม้การลด ละ เลิกบุหรี่ จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณเอง "},{"feedbackIndicator": "ExSmoker", "inRangeIndicator": "in","description": "การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ ดูเหมือนคุณจะเลิกบุหรี่ได้สำเร็จแล้ว เราทราบดีว่าการเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องง่าย และขอเป็นกำลังใจให้คุณไม่กลับไปสูบบุหรี่อีก เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง"},{"feedbackIndicator": "NonSmoker", "inRangeIndicator": "out","description": "เรายินดีมากที่คุณไม่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ"}],"type":"choice","extraCategories":[],"targetLabel":"ไม่สูบบุหรี่"}
Categories
{"CategoryId": "SmokingStatus","categoryTitle": "สูบบุหรี่", "categoryDescription":[{"feedbackIndicator": "CurrentSmoker", "inRangeIndicator": "in","description": "การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ แม้การลด ละ เลิกบุหรี่ จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณเอง "},{"feedbackIndicator": "ExSmoker", "inRangeIndicator": "in","description": "การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ ดูเหมือนคุณจะเลิกบุหรี่ได้สำเร็จแล้ว เราทราบดีว่าการเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องง่าย และขอเป็นกำลังใจให้คุณไม่กลับไปสูบบุหรี่อีก เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง"},{"feedbackIndicator": "NonSmoker", "inRangeIndicator": "out","description": "เรายินดีมากที่คุณไม่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ"}],"type":"choice","extraCategories":[],"targetLabel":"ไม่สูบบุหรี่"}
Related Assessment
NonSmokersdeclaration
Result Identifiers
NonSmoker
ExSmoker
Smoker
Result Answers
ไม่เคยสูบบุหรี่
อดีตผู้สูบบุหรี่
ผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน

Non-smoker's declaration

ID
assessment-configs-non-smoker
Name
NonSmoker
Assessment ID
ONSD
Assessment Type
Smoking
Extra Attributes

Fitness

ID
assessment-configs-fitness-test
Name
Fitness Test
Assessment ID
623362584
Assessment Type
Fitness
Extra Attributes
partnerBranchId

bloodDonation

ID
assessment-configs-blood-donation
Name
Blood Donation
Assessment ID
666332461
Assessment Type
BloodDonation
Extra Attributes

eyeCheck

ID
assessment-configs-vision-screening
Name
Vision Screening
Assessment ID
666332460
Assessment Type
EyeCheck
Extra Attributes

nutritionScreening

ID
assessment-configs-nutrition-consultation
Name
Nutrition Consultation
Assessment ID
623362576
Assessment Type
nutrition screening
Extra Attributes

Offline

ID
assessment-configs-offline
Name
Offline
Assessment ID
623362540
Assessment Type
offline assessment
Extra Attributes